×

ประชาธิปัตย์ นัดประชุม ส.ส. เตรียมพร้อมรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ มั่นใจ ‘เฉลิมชัย’ ชี้แจงได้

โดย THE STANDARD TEAM
29.08.2021
  • LOADING...
พรรคประชาธิปัตย์

วันนี้ (29 สิงหาคม) องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคและประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านว่า ตนได้นัดประชุม ส.ส. ของพรรค ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเริ่มในเวลา 09.30 น. เพื่อสรุปการเตรียมความพร้อมของพรรคอีกครั้งก่อนที่การอภิปรายจะเริ่มขึ้น

 

ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ มีรัฐมนตรีของพรรคที่ถูกอภิปรายคือ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ (รมว.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรค ซึ่งเมื่อดูเนื้อหาญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ รมว.เกษตรฯ แล้วไม่น่ามีอะไรมาก รัฐมนตรีเฉลิมชัยยืนยันว่าสามารถตอบชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้ เพราะยึดหลักการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก มีเป้าหมายให้ประชาชนได้ประโยชน์ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงมั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอข้อมูลต่างๆ มาทำให้ ส.ส. ในสภา และประชาชนที่ติดตามการประชุมสภาเข้าใจได้อย่างชัดเจน และเชื่อมั่นว่าจะได้รับความไว้วางใจจาก ส.ส. เสียงข้างมากในสภา หลังจากได้ฟังคำชี้แจงต่างๆ แล้ว 

 

การอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านถือเป็นภารกิจที่สำคัญในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งเป็นการถ่วงดุลในระบบรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย 

 

ส่วนผลการลงมติว่าใครจะได้รับความไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจด้วยคะแนนเสียงเท่าไรนั้น องอาจกล่าวว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะโดยทั่วไปของการลงมติไม่ไว้วางใจจากการอภิปรายที่ผ่านมาในอดีต เสียงไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านมักได้เสียงไม่พอเอาชนะเสียงของฝ่ายรัฐบาล แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า ฝ่ายค้านทำงานสมศักดิ์ศรี มีข้อมูลเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นตามข้อกล่าวหาหรือไม่ และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้อย่างมีน้ำหนักน่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งถือเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising