×

ประชาธิปัตย์ จับมือภูมิใจไทย-ชาติไทยพัฒนา เตรียมยื่น 9 ร่างแก้ไข รธน. คาดสภาพิจารณาเสร็จในสมัยประชุมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
16.06.2021
 • LOADING...

วันนี้ (16 มิถุนายน) ที่อาคารรัฐสภา ชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล แถลงข่าวถึงการเตรียมยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล 3 พรรค คือ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทยพัฒนา ว่ามีทั้งหมด 9 ร่างสำหรับประการแก้ไข เช่น

 

 • อำนาจหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 55 

 

 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เห็นว่าควรมีการปรับปรุง เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 

 • เห็นควรให้ยกเลิกมาตรา 272 โดยตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

 

 • สิทธิและเสรีภาพของประชาชน มุ่งเน้นอำนวยความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

 

 • สิทธิของที่ดินและการใช้ทรัพยากร สิทธิส่วนบุคคลและสิทธิชุมชน

 

 • ระบบการเลือกตั้งเห็นด้วยที่จะต้องเป็นระบบการเลือกตั้งด้วยบัตร 2 ใบ และกระบวนการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้กำหนดต่อไป

 

 • การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีให้ใช้บัญชีที่พรรคการเมืองเสนอ หรือมาจากการเสนอของ ส.ส.

 

 • เสนอแก้ไขมาตรา 256 โดยยืนยันให้ใช้หลักการเดิมในการโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องใช้เสียง 3 ใน 5

 

 • การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 

 

นอกจากนี้ชินวรณ์ยังกล่าวว่า พรรคร่วมรัฐบาลพร้อมที่จะลงคะแนนเสียงเห็นชอบให้กับร่างที่มีวัตถุประสงค์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของฝ่ายรัฐบาล ซึ่งก็รวมถึงร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านด้วย

 

ทั้งนี้ส่วนตัวเห็นด้วยที่ประธานรัฐสภากำหนดระเบียบวาระให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติที่ค้างการพิจารณาขึ้นมาพิจารณาก่อน เนื่องจากที่ผ่านมาที่ประชุมได้พิจารณาถึงมาตรา 55 แล้ว ขณะเดียวกันขอให้ทุกฝ่ายสบายใจว่ารัฐบาลยืนยันที่จะให้มีการพิจารณากฎหมายประชามติก่อนเช่นกัน

 

อย่างไรก็ตามสำหรับการโหวตลงคะแนนเสียงรับหลักการในวาระที่หนึ่งนั้น เท่าที่ทราบเบื้องต้นขณะนี้มีญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจำนวน 15 ร่าง ซึ่งจะใช้วิธีในการให้ผู้เสนอญัตติทั้ง 15 ร่าง เป็นผู้นำเสนอหลักการและเหตุผลก่อนที่จะเปิดให้อภิปรายแบบภาพรวม และจากนั้นจะเป็นการลงมติในแต่ละร่างโดยใช้วิธีโหวตลงคะแนนเสียงแบบขานรายชื่อสมาชิกทีละคน

 

จากนั้นในวาระที่ 2 คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาจำนวน 45 วัน และนำสู่การพิจารณาในวาระที่ 3 ได้ ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จได้ทันและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ได้ในสมัยประชุมนี้

 


พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising