×
411973

โฆษกประชาธิปัตย์เชื่อมั่น ระบบรัฐสภาจะร่วมหาทางออกให้ประเทศได้

โดย THE STANDARD TEAM
24.10.2020
  • LOADING...
ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์โฆษกประชาธิปัตย์ ระบบรัฐสภา หาทางออกให้ ประเทศได้

วันนี้ (24 ตุลาคม) ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญว่า ประเด็นแรก ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายเชื่อในระบบรัฐสภา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีตัวแทนของประชาชนในทุกตำบล ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด มาร่วมกันสะท้อนความเห็นที่ได้รับฝากประเด็นต่างๆ ได้ สำหรับในส่วน ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้รับฟังทุกความคิดเห็นมาแล้ว ส.ส. ของพรรคจะได้นำเสนอข้อมูลอย่างละเอียดรอบด้านเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศ

 

ประเด็นที่สอง ญัตติของรัฐบาลที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีเป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในญัตติ ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน และต้องการความคิดเห็นจากสมาชิกรัฐสภา โดยข้อคิดเห็นเหล่านั้นจะถือเป็นสาระสำคัญที่รัฐบาลต้องการเพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาต่อไป ส่วนการอภิปรายในการประชุมนั้น เชื่อว่าประธานรัฐสภาจะให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่ภายใต้ข้อบังคับการประชุม โดยเฉพาะการที่กำหนดเวลาให้ฝ่ายค้าน 8 ชั่วโมงนั้น ถือว่ามีสัดส่วนจำนวนชั่วโมงมากกว่าฝ่ายอื่นๆ ดังนั้นฝ่ายค้านน่าจะใช้โอกาสนี้สะท้อนข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

 

ทั้งนี้ข้อบังคับการประชุมได้ระบุไว้ค่อนข้างชัดว่าห้ามอภิปรายพาดพิงถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็น สมาชิกก็ต้องระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

 

ประเด็นที่สาม หากมีความเป็นไปได้ สิ่งที่อยากเห็นคือการนำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาร่วมพิจารณาด้วย เพราะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ต้องทำโดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีการรับหลักการในสมัยประชุมวิสามัญได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี และจะทำให้เห็นว่าทุกฝ่ายมีความจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญ

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories