×

ซักฟอกงบวันที่สอง ส.ส. ฝ่ายค้าน-รัฐบาล อภิปรายต่อเนื่อง หวิดนับองค์ประชุมเหตุสภาฯ ที่นั่งว่าง

02.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (2 กรกฎาคม) บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในวันที่สอง ส.ส. ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างลุกขึ้นอภิปราย เพื่อสนับสนุน รวมทั้งคัดค้านการจัดสรรงบประมาณในกระทรวงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

ช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางเข้าสภาฯ พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ด้วยการกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนในการประชุมอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และเข้าใจว่าทุกคนหวังดี แต่ก็ขอให้ดูข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้ว ไม่ใช่ดูแค่เฉพาะบางส่วน เพราะการทำงานของรัฐบาลได้พิจารณามาแล้วอย่างละเอียดก่อนที่จะกำหนดมาเป็นกรอบนโยบายและวงเงินงบประมาณ เพราะหากทุกคนมีแต่ความต้องการก็ไม่มีงบประมาณรองรับได้อย่างเพียงพอ 

 

ขณะที่ฝ่ายค้าน โดยเฉพาะ รังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้อภิปรายงบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงตอนหนึ่งว่า รัฐบาลปรับลดงบความมั่นคงลงให้มากยิ่งกว่านี้ หยุดงานข่าวกรองที่รุกล้ำข้อมูลส่วนบุคคลแบบล้นเกิน หยุดสร้างสายข่าว ทูตแห่งความแตกแยก แล้วเอางบเหล่านั้นมาเพิ่มพูนให้กับกระบวนการสันติภาพ การเยียวยาประชาชนที่ถูกกระทำโดยรัฐ การสร้างพื้นที่ที่ผู้คนอยู่ร่วมกัน โดยยังคงอัตลักษณ์ของตัวเองไว้ได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พิสูจน์ความจริงใจให้เห็นผ่านการจัดสรรงบประมาณที่ถูกต้อง

 

ขณะที่ช่วงหนึ่งระหว่างการประชุม มานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส. สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นตั้งข้อสังเกตว่าสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลเข้าร่วมประชุมน้อยเกินไป ทั้งที่นายกรัฐมนตรีนั่งรอฟังการประชุม ซึ่งตนไม่อยากใช้การนับองค์ประชุมจึงขอความร่วมมือให้สมาชิกสั่งรัฐบาลเข้าร่วมประชุมด้วยเพราะเป็นวาระของรัฐบาลเอง

 

ทั้งนี้ สุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากทางสภาได้วางมาตรการ Social Distancing จึงอนุญาตให้สมาชิกสามารถอยู่นอกห้องประชุมได้ และระหว่างที่ตนสับเปลี่ยนมาเป็นประธานการประชุมก็เห็นสมาชิกฟังอยู่นอกห้องประชุม แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นไปได้ขอความร่วมมือสมาชิกให้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

ขณะที่ วิรัฐ รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวว่า การประชุมได้มีการแบ่งตัวคนอภิปรายชัดเจน และสมาชิกอีกส่วนหนึ่งจัดทำข้อมูลอยู่นอกห้องประชุม จึงอาจทำให้ห้องประชุมดูสมาชิกบางตาไปบ้าง แต่ยืนยันทุกคนยังอยู่ครบ

 

การประชุมยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในวันที่สอง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาประมาณเที่ยงคืนวันนี้

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories