×

ผบ.ตร. แต่งตั้งจเรตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะทำงาน 15 นาย ตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีผับจินหลิง

โดย THE STANDARD TEAM
05.01.2023
  • LOADING...
ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

วานนี้ (4 มกราคม) พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคําสั่งสํานักงานตำรวจแห่งชาติที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ใจความว่า 

 

ด้วยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 00.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้นำหมายค้นของศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ 283/2565 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เข้าตรวจค้นร้านจินหลิง ถนนเจริญราษฎร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมาก พบและยึดยาเสพติดพร้อมอุปกรณ์การเสพเป็นของกลางหลายรายการ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา ดำเนินคดีตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 794/2565 ต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 544/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน เพื่อสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าว 

 

เนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจและติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องมาโดยตลอด และมีการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวในวงกว้างที่แตกต่างหลากหลาย รวมทั้งมีการเผยแพร่ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวที่เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ 

 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 

1. องค์ประกอบ 

1.1 พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ 

1.2 พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นรองประธานกรรมการ

1.3 พล.ต.ท. โพธ สวยสุวรรณ จเรตำรวจ (ชั้นสัญญาบัตร 8) เป็นรองประธานกรรมการ 

1.4 พล.ต.ท. สันติ ชัยนิรามัย จเรตำรวจ (ชั้นสัญญาบัตร 8) เป็นรองประธานกรรมการ 

1.5 พล.ต.ต. สุวัฒน์ แสงนุ่ม รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นกรรมการ 

1.6 พล.ต.ต. ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รองจเรตำรวจ (ชั้นสัญญาบัตร 7) เป็นกรรมการ 

1.7 พล.ต.ต.โอภาส คงเมือง ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการ

1.8 พล.ต.ต. มนตรี เทศขัน ผู้บังคับการปราบปราม เป็นกรรมการ

1.9 พ.ต.อ. ธงชัย อยู่เกษ รองผู้บังคับการปราบปราม เป็นกรรมการ

1.10 พ.ต.ท. บุญนำ ลบโลกา รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม เป็นกรรมการ

1.11 ว่าที่ พ.ต.ท. ปราโมทย์ ศุขศรีไพศาล สารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม เป็นกรรมการ

1.12 ว่าที่ พ.ต.ท. รชต ฉัตรวชิระวงษ์ สารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปราม เป็นกรรมการ

1.13 พ.ต.ต. ชัยภักดิ์ สมภักดี สารวัตร ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการปราบปราม เป็นกรรมการ 

1.14 พล.ต.ต. เจนกมล คำนวล ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ 4 สํานักงานจเรตำรวจ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

1.15 พ.ต.อ. เสวก บุญจันทร์ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม เป็นกรรมการและผู้ช่วยการ

 

2. อำนาจหน้าที่ 

2.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว รวมทั้งกระบวนการ ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน และการดำเนินการทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ อย่างไร รวมถึงการรักษาความลับในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน 

 

2.2 รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีความเห็นเสนอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาเพื่อพิจารณาสั่งการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคำสั่ง 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising