×

ดีเดย์ 1 ก.พ. นี้ ประชาชน 28 ล้านสิทธิเดิม กดยืนยันใช้คนละครึ่ง เฟส 4 ได้ทันทีทั่วประเทศ นายกฯ กำชับคลัง เตรียมระบบให้พร้อม

โดย THE STANDARD TEAM
30.01.2022
  • LOADING...
คนละครึ่ง

วันนี้ (30 มกราคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยประชาชนทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ สั่งการเร่งบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ยังคงส่งผลกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานรากต่อเนื่อง ให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน จำนวนสิทธิรวม 29 ล้านสิทธิ โดยสนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ รวมทั้งบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน

 

ล่าสุดกระทรวงการคลังได้เร่งดำเนินการให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ได้เร็วขึ้น เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 

  1. ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (กลุ่มเดิม) มีจำนวน 27.98 ล้านสิทธิ กลุ่มนี้สามารถกดยืนยันสิทธิในแอปเป๋าตังได้เลยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ โดยสิทธิที่เหลืออาจนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ หากยืนยันสิทธิและใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ครั้งแรกในระยะที่กำหนด สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565

 

  1. ผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มให้อีก 1 ล้านกว่าสิทธิ เพื่อให้ครบ 29 ล้านสิทธิ โดยกลุ่มใหม่นี้สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 และสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 สามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังหรือเว็บไซต์คนละครึ่ง

 

ธนกรกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังยังมีมาตรการช้อปดีมีคืน 2565 ที่ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือหนังสือ E-Book และสินค้า OTOP ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2565 (ยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี 2566) ที่ใช้ได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยประชาชนที่ใช้โครงการช้อปดีมีคืนก็สามารถใช้โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ได้ด้วย 

 

“ในครั้งนี้นายกฯ ได้เร่งรัดโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ให้เร็วขึ้น จากเดิมที่กำหนดช่วงเดือนมีนาคม แต่นายกฯ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ทุกฝ่ายจึงได้ช่วยกันทำให้โครงการฯ สามารถใช้ได้เร็วขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ และนายกฯ ยังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบให้พร้อมใช้การ ช่วยลดภาระประชาชนได้ทันที” ธนกรกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising