×

เงินกู้ฯ แก้โควิด-19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2.5 หมื่นล้านบาท ใช้ทำอะไรบ้าง

26.04.2021
  • LOADING...
เงินกู้ฯ แก้โควิด-19 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2.5 หมื่นล้านบาท ใช้ทำอะไรบ้าง

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจาก พ.ร.ก. เงินกู้ฯ จำนวน 25,825.88 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อยา วัคซีน เวชภัณฑ์ควบคุมป้องกันโรคให้บุคลากรและผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเตรียมหอผู้ป่วย โรงพยาบาลสนาม รวมทั้งจ่ายเป็นค่าเยียวยา ค่าชดเชย ค่าเสี่ยงภัย เป็นต้น ยืนยันมีแผนการใช้ชัดเจนไม่ล่าช้า และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดของโรค

 

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising