×

เปิดเกณฑ์ฉีด Pfizer ให้บุคลากรทางการแพทย์ ไม่มีเริ่มเข็ม 1 ใช้เป็นเข็มกระตุ้นเท่านั้น รับ AstraZeneca 2 เข็ม ไม่ได้ Pfizer เข็ม 3

โดย THE STANDARD TEAM
30.07.2021
 • LOADING...
Pfizer

วันนี้ (30 กรกฎาคม) กรมควบคุมโรคเปิดเผยมติการประชุมคณะทำงานด้านบริหารการจัดการการให้บริการวัคซีนโควิด Pfizer ที่ระบุถึงเกณฑ์การจัดสรรวัคซีน Pfizer จำนวน 1.5 ล้านโดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้

 

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดทั่วประเทศที่เข้าเกณฑ์ได้รับวัคซีน Pfizer

 

 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วยโควิด ได้แก่ แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉินแผนกผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน Hospitel หรือปฏิบัติงานข้องเกี่ยวกับภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิด
 • มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลระบบกระทรวงสาธารณสุข (MOPH IC) ว่าได้รับการฉีดวัคน Sinovac 2 เข็มแล้ว อย่างน้อย 4 สัปดาห์ ระบุว่าเป็นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และยังไม่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น

 

2.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ไม่เข้าเกณฑ์รับวัคซีน Pizer ในล็อตนี้ ดังนี้

 

 • ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม
 • ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 แล้ว
 • ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac 1 เข็ม และ AstraZeneca 1 เข็ม
 • ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac หรือ AstraZeneca มาเพียง 1 เข็ม
 • ได้รับการฉีดวัคซีนอื่นๆ

 

โดยการดำเนินการจัดสรรวัคซีน Pfizer สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีหลักเกณฑ์ดังนี้

 

 1. จัดสรรเพื่อเป็นเข็มกระตุ้นเท่านั้น ไม่มีเริ่มเข็ม 1
 2. สำรวจจำนวนผู้ต้องการฉีดวัคซีน Pfizer ในแต่ละจังหวัด โดยดูจากจำนวนรายชื่อที่ส่งมาจากแต่ละโรงพยาบาล/จังหวัด
 3. การกระจายและจุดให้บริการวัคซีน Pfizer
  • 76 จังหวัด ส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้บริการที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลที่กำหนด
  • กรุงเทพมหานคร ประสานสำนักอนามัย เพื่อส่งวัคซีนไป ณ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่กรมควบคุมโรคกำหนด
 1. ให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งแสดง/ประกาศจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer ต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใส

 

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising