×

ปรับเกณฑ์จัดสรรวัคซีน Pfizer 1.5 ล้านโดส ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

02.08.2021
 • LOADING...
Pfizer

วันนี้ (2 สิงหาคม) กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวประเด็นการจัดสรรวัคซีน Pfizer ตามมติคณะอนุกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม เรื่องคำแนะนำในการให้วัคซีน Pfizer กับบุคลากรทางการแพทย์

 

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าการจัดสรรให้จะครอบคลุมบุคลากรด่านหน้าทั้งหมด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโควิดโดยตรง ซึ่งจำนวนวัคซีนทั้งหมดจำนวน 1,503,450 โดส จัดสรรดังนี้

 

 • บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าทั่วประเทศ 700,000 โดส
 • กลุ่มเสี่ยงต่ออาการรุนแรงใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม 645,000 โดส
 • ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย 150,000 โดส
 • การศึกษาวิจัย 5,000 โดส
 • สำรองสำหรับควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด 3,450 โดส

 

ขณะที่ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตามมติคณะอนุกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 1 สิงหาคม เรื่อง คำแนะนำในการให้วัคซีน Pfizer กับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่จะได้รับวัคซีน Pfizer มีดังนี้

 

 1. Sinovac หรือ Sinopharm ครบ 2 เข็ม จะได้ Pfizer 1 เข็ม
 2. ได้รับวัคซีนแล้วเพียง 1 เข็ม จะได้ Pfizer 1 เข็ม กำหนดระยะห่างระหว่างโดสตามชนิดของวัคซีนเข็มที่1
 3. ไม่เคยได้วัคซีนเลย จะได้ Pfizer 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์
 4. เคยติดเชื้อและไม่ได้เคยได้วัคซีน จะได้ Pfizer 1 เข็ม

 

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังไม่พิจารณาให้วัคซีน Pfizer เพราะยังมีภูมิคุ้มกันสูง มีดังนี้

 1. ได้รับวัคซีน Sinovac+AstraZeneca
 2. ได้รับ AstraZeneca ครบ 2 เข็ม
 3. ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม + AstraZeneca

 

Pfizer

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

 • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising