×

รพ.เชียงรายฯ พบบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด-19 รวม 39 ราย ลดการให้บริการลง 50%

โดย THE STANDARD TEAM
23.06.2021
  • LOADING...
โควิด-19

วันนี้ (23 มิถุนายน) นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกแถลงการณ์หลังพบบุคลากรของโรงพยาบาลติดโควิด-19 จำนวน 39 คน ดังนี้

 

สืบเนื่องจากกรณีที่บุคลากรของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ติดโควิด-19 นั้น ขอเรียนให้ทราบว่าทันทีที่มีการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ โรงพยาบาลได้ทำการแยกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินการสอบสวนหาผู้เกี่ยวข้องและแจ้งให้เข้าสู่กระบวนการโดยเร็วที่สุด

 

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. พบบุคลากรของโรงพยาบาลติดเชื้อทั้งสิ้น 39 คน มีอาการเล็กน้อย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ

 

โรงพยาบาลได้มีการประชุมคณะกรรมการ EOC ของโรงพยาบาล เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันเพื่อมิให้เกิดการแพร่ระบาด โดยกำหนดมาตรการดังนี้

 

  1. กำหนดให้พื้นที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมเป็นพื้นที่ควบคุม งดรับผู้ป่วย
  2. กำหนดให้ญาติสามารถเฝ้าไข้ได้ 1 คน เน้นย้ำให้เป็นคนเดิม และงดเยี่ยมทุกกรณี
  3. บุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
  4. มีการเฝ้าระวังในบุคลากรที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้หยุดงานทันที
  5. โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีการปรับการให้บริการลง 50% เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากมีการปรับลดบริการลง 50% จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง แพทย์นัด ยังสามารถเข้ารับบริการได้ ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนมาโรงพยาบาลเท่าที่จำเป็น อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ

 

ทางโรงพยาบาลขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ในกรณีฉุกเฉินยังสามารถรับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการควบคุมการระบาด ขอให้ทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

จึงประกาศแจ้งมาเพื่อทราบและขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่มีความห่วงใยต่อบุคลากรของโรงพยาบาล สิ่งที่จะเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้โรงพยาบาล ณ เวลานี้ คือการที่ประชาชนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนให้เร็วและมากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เราสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้

 

พิสูจน์อักษร: นัฐฐา สอนกลิ่น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising