×

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เตรียมแถลงแนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก Sinopharm 28 พ.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
27.05.2021
  • LOADING...
วัคซีนทางเลือก Sinopharm

ความคืบหน้ากรณีที่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดและนำเข้าวัคซีน ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (https://thestandard.co/cra-medical-services/)

 

ต่อมาในวันเดียวกัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวแนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก Sinopharm โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น. ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising