×

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดระบบจอง Sinopharm 14 มิถุนายนนี้ รอผลการจัดสรร 5 วันทำการ

โดย THE STANDARD TEAM
10.06.2021
  • LOADING...
จอง Sinopharm

วานนี้ (9 มิถุนายน) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดเผยขั้นตอนการจองวัคซีน Sinopharm ระยะที่ 1 สำหรับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

 

1. องค์กรและหน่วยงานลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ตัวเลือก ‘ซิโนฟาร์ม’ ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

สำหรับเอกสารนิติบุคคลประกอบการยื่นแจ้งความประสงค์ขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือกผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ หนังสือรับรองนิติบุคคล หุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้มีอำนาจลงนาม

 

หมายเหตุ: สำหรับองค์กรที่เคยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์มาแล้วก่อนหน้านั้น ขอให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลำดับจัดสรรโควตาต่อไป

 

2. คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือกตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดสรรโควตาการกระจายวัคซีนตัวเลือก โดยใช้ระยะเวลา 5 วันทำการนับจากวันที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์

 

3. คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือกอนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ระบบจะส่งอีเมลแจ้งรหัสให้องค์กรหน่วยงานเข้าล็อกอินเพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน

 

4. องค์กรและหน่วยงานทำสัญญาพร้อมชำระเงินตามเงื่อนไขข้อตกลง

 

5. องค์กรและหน่วยงานอัปโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรอการกระจายวัคซีนตัวเลือก ‘ซิโนฟาร์ม’ ไปยังสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่งที่กำหนด

 

การเตรียมข้อมูลลงทะเบียนก่อนฉีดสำหรับองค์กรและหน่วยงาน

 

  • เตรียมไฟล์รายชื่อผู้รับวัคซีนตาม Format ที่ได้รับแจ้งจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • อัปโหลดรายชื่อผู้ฉีดเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบตามโควตาวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในบัญชีของบริษัท

 

6. ผู้ที่มีรายชื่อในระบบเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่องค์กรได้เลือกประสานไว้ตามวันเวลาที่กำหนด

 

วันที่ให้บริการฉีดวัคซีน

 

  • สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลผู้เข้าฉีดวัคซีนโดยใส่รหัสบัตรประชาชนหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • สถานพยาบาลสแกนบาร์โค้ดวัคซีนเพื่อบันทึก Lot Number ยาให้กับผู้เข้ารับการฉีด

 

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะสามารถเช็กข้อมูลการได้รับวัคซีนตัวเลือกผ่านระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขได้เช่นกัน

 

พิสูจน์อักษร: ชนเนตร ลอยครุฑ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising