×

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อธิบายจัดหาวัคซีนทางเลือก หากวัคซีนที่ผลิตและใช้ในไทยเพียงพอ จะลดปริมาณการจัดหาลง

โดย THE STANDARD TEAM
27.05.2021
  • LOADING...
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันนี้ (27 พฤษภาคม) ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นที่มีข่าวประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุว่า “วันสองวันที่แล้วนั้น ขอค่อยๆ อธิบายทุกๆ ท่านให้เข้าใจตรงกันตามนี้”

 

  1. การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีน ‘ตัวเลือก’ มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีน ‘ตัวเลือก’ นี้ลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

 

  1. สำนักงานราชวิทยาลัยฯ ที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า รวมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

 

  1. ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยฯ ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งราชวิทยาลัยฯ อันเป็นภารกิจปกติ

 

  1. ในส่วนของประกาศนี้นั้น เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยฯ ในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ

 

  1. ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่างๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย

 

ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ (28 พฤษภาคม) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว ‘แนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก Sinopharm’ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising