×

ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 136 ราย รวมสะสม 1,524 ราย กว่า 54% อยู่ต่างจังหวัด

โดย THE STANDARD TEAM
30.03.2020
  • LOADING...
ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม

วันนี้ (30 มีนาคม) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 โดยพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 136 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,524 ราย โดยพบใน 59 จังหวัด โดยสัดส่วนผู้ป่วยในต่างจังหวัดอยู่ที่ 54% โดยตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมเป็นต้นมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ขณะที่ นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงรายละเอียดว่า วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 16 ราย และมีผู้ป่วยรายใหม่ 136 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

           

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 71 ราย ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 2 ราย กลุ่มสถานบันเทิง 10 ราย กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 59 ราย

           

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 59 ราย เป็นกลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 21 ราย กลุ่มผู้ทำงานหรืออาศัยในสถานที่แออัด ต้องใกล้ชิดคนจำนวนมาก หรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 15 ราย กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย กลุ่มที่ไปสถานที่แออัด 3 ราย กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะ 4 ราย และกลุ่มอื่นๆ ตามเกณฑ์เฝ้าระวัง เช่น ปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 14 ราย

          

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อ แต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 6 ราย

 

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 136 ราย กระจายอยู่ใน 18 จังหวัด มากสุดที่กรุงเทพมหานคร 80 ราย รองลงมาคือ เชียงใหม่ 9 ราย, สมุทรปราการ 7 ราย, ภูเก็ต 6 ราย, ชลบุรีและนครสวรรค์ จังหวัดละ 3 ราย เป็นต้น ซึ่งยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะ ทั้งรถแท็กซี่, รถเมล์, รถบัส, รถตู้, รถไฟฟ้า, เรือ, เครื่องบิน อย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ คนขับ ผู้โดยสาร พนักงานอื่นๆ รวมทั้งประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทาง เพิ่มความระมัดระวัง ป้องกันตัวเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ อาบน้ำทันทีเมื่อกลับเข้าบ้าน และเฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยของตนเองและคนในครอบครัว

 

นอกจากนี้ได้รับรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย รายที่ 1 เป็นชายไทย อายุ 54 ปี มีประวัติเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลา รายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 56 ปี มีภาวะปอดอักเสบ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

 

ส่วนผู้ป่วยอาการรุนแรงจำนวน 23 ราย อาการยังอยู่ในภาวะวิกฤต ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด สรุปมีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 127 ราย ยังรักษาในโรงพยาบาล 1,388 ราย เสียชีวิต 9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,524 ราย

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories