×

ประชุม ส.ว. มาตรการป้องกันโควิด-19 เข้ม ให้จัดโพเดียม แผ่นใสล้อม หากประสงค์อภิปรายแบบไม่สวมหน้ากาก

โดย THE STANDARD TEAM
24.05.2021
  • LOADING...
มาตรการป้องกันโควิด-19

วันนี้ (24 พฤษภาคม) บรรยากาศการประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มี ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 

 

จากนั้น พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยกำหนดมาตรการป้องกันภายในอาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก จำนวน 12 ข้อ อาทิ การคัดกรองบุคคลเข้า-ออกต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคาร

 

กรณี ส.ว. 1 คน มีผู้ติดตามได้ 1 คน คนขับรถ 1 คน โดยบุคคลที่เข้ามาจะต้องกรอกแบบคัดกรองล่วงหน้า เพื่อรับรองตนเองว่าไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีอาการของโรค 

 

ส่วนลิฟต์โดยสารนั้นให้ใช้ได้ครั้งละ 8 คน ขณะที่การอภิปรายของสมาชิกจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา แต่หากสมาชิกประสงค์อภิปรายโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยขอให้มาอภิปรายจุดที่จัดเตรียมไว้เฉพาะด้านหน้าบัลลังก์ ซึ่งเป็นโพเดียม มีแผ่นอะคริลิกใสล้อมรอบขณะสมาชิกอภิปราย โดยให้อภิปรายคนละ 5 นาที พร้อมกับนั่งเว้นระยะห่างเก้าอี้ตัวเว้นตัว 

 

ขณะเดียวกันก็ใช้วิธีแจกคูปองรับประทานอาหารให้สมาชิกจำนวน 6 รอบ รอบละ 42 คน ซึ่งจะใช้เวลารับประทานอาหาร 30 นาที ขณะที่ความสะอาดของห้องน้ำจะทำความสะอาดทุก 20 นาที เป็นต้น

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising