×

สธ. ยืนยัน ป่วยโควิด-19 แอดมิตเข้าโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา

โดย THE STANDARD TEAM
12.04.2021
  • LOADING...
สธ. ยืนยัน ป่วยโควิด-19 แอดมิตเข้าโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา

วันนี้ (12 เมษายน) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการบริหารจัดการเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ว่า ผู้ติดเชื้อทุกรายควรได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลที่ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จะต้องประสานกับโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย

 

ส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกคน จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชน ยกเว้นว่ามีประกันส่วนตัว โรงพยาบาลเอกชนจะสอบถาม แล้วให้ประกันช่วยจ่ายก่อน 

 

นอกเหนือจากนั้น 3 กองทุน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กองทุนข้าราชการที่กรมบัญชีกลางดูแลอยู่ หรือกองทุนประกันสังคม จะรับดูแลให้ประชาชน ตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลประชาชนทุกคนที่แอดมิตที่โรงพยาบาลในการตรวจรักษาโควิด-19

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

X
Close Advertising