×

สภาล่มครั้งที่สองของสัปดาห์ หลัง ส.ส. แสดงตนในที่ประชุมเพียง 235 คน ประธานสั่งปิดประชุมทันที

โดย THE STANDARD TEAM
17.12.2021
  • LOADING...
สภาล่มครั้งที่สองของสัปดาห์

วันนี้ (17 ธันวาคม) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ แต่ปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบองค์ประชุมแล้วพบว่า ส.ส. อยู่ไม่ครบองค์ประชุม

 

ต่อมา วิรัช พันธุมะผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ได้ลุกขึ้นขอหารือกลางว่า ตนขอตำหนิ ส.ส. ที่ขี้เกียจ ไม่มาประชุม ตอนเลือกตั้งอยากได้รับเลือกเป็น ส.ส. แต่พอเป็น ส.ส. กลับไม่มาประชุม ดังนั้นขอให้ประธานเคร่งครัดด้วยว่าหากลาประชุมเกิน 4 ครั้งให้พ้นสมาชิกภาพ และหากลงชื่อเกินเวลา 09.30 น. ให้ถือว่ามาทำงานสาย และหากสายเกิน 5-10 ครั้งให้ตัดเงินเดือน อย่างไรก็ดี คนที่ไม่มาทำงาน ขอประชาชนอย่าเลือกเข้ามาให้กินเงินเดือน ส.ส. และต้องการประกาศรายชื่อให้ทราบด้วย

 

ขณะที่ ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ซึ่งทำหน้าที่ในการประชุมขณะนั้น จึงกล่าวว่า หากองค์ประชุมไม่ครบ ก็ล่มอีก อายชาวบ้าน จากการตรวจสอบชื่อประชุมมีทั้งหมด 260 คน หาก ส.ส. ที่อยู่ในห้องประชุมช่วยกดบัตรตรวจสอบองค์ประชุมช่วยๆ กัน ครบแน่ๆ ส.ส. มาประชุมครบองค์ประชุม แต่บางครั้ง ส.ส. แสดงความจำนงไม่ตรวจสอบองค์ประชุมให้ ถือเป็นสิทธิของ ส.ส. จากนั้นได้ใช้อำนาจของประธานที่ประชุมสั่งพักการประชุม 30 นาที

 

ทั้งนี้เมื่อพักการประชุมเสร็จแล้ว รังสิมา รอดรัศมี ส.ส. จังหวัดสมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลุกขึ้นเสนอให้นับองค์ประชุมโดยการขานชื่อ เพื่อให้ผลการนับองค์ประชุมปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่า ส.ส. ท่านไหนที่เข้าร่วมประชุมหรือไม่เข้าร่วมประชุม

 

ขณะที่ พล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้เสนอให้นับองค์ประชุมโดยการเสียบบัตรแสดงตน ท้ายที่สุดที่เมื่อตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มี ส.ส. มาแสดงตนเพียง 235 คน ถือว่าองค์ประชุมไม่ครบ ทำให้ศุภชัยสั่งปิดการประชุมทันที

 

สำหรับกรณีองค์ประชุมไม่ครบจนต้องปิดการประชุม เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองของสัปดาห์ หลังจากวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมาองค์ประชุมไม่ครบเช่นเดียวกัน จนต้องสั่งปิดประชุม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising