×

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดในประเทศไทย (22 กรกฎาคม 2564)

โดย THE STANDARD TEAM
22.07.2021
  • LOADING...
จำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดในประเทศไทย

ไทยมีตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก 17.43% ต่อสัดส่วนประชากรทั้งประเทศ เหลือเวลา 84 วัน สู่เป้าหมาย 50 ล้านโดส เพื่อเปิดประเทศ

 

วันนี้ (22 กรกฎาคม) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิดประจำวัน รวม 279,576 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 246,287 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 33,289 ราย

 

โดยมีผู้ได้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด 15,084,696 ราย แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 11,538,866 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 3,545,830 ราย ซึ่งถือเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

 

ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชน 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 70% ของจำนวนประชากร ภายในสิ้นปี 2564

 

ต่อมา พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศตั้งเป้าหมายใหม่ เตรียมเปิดประเทศภายใน 120 วัน นับจากวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนเข็มแรกอย่างน้อย 50 ล้านคน

 

สำหรับสัดส่วนประชากรไทยใช้ตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือ 66,186,727 คน

 

 

ภาพประกอบ: เซน พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising