×

จำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย (12 พฤษภาคม 2564)

โดย THE STANDARD TEAM
12.05.2021
  • LOADING...
จำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทย (12 พฤษภาคม 2564)

ไทยมีตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก 2.073% ต่อสัดส่วนประชากรทั้งประเทศ

 

วันนี้ (12 พฤษภาคม) ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานจำนวนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประจำวัน รวม 37,111 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 6,021 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 31,090 ราย

 

โดยมีผู้ได้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด 1,935,565 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 1,372,013 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 563,552 ราย ซึ่งถือเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

 

ขณะที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชน 50 ล้านคน หรือคิดเป็น 70% ของจำนวนประชากร ภายในสิ้นปี 2564

 

สำหรับสัดส่วนประชากรไทยใช้ตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คือ 66,186,727 ราย

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising