×

รับมาตรการเร่งด่วนนายกฯ สั่งทูตแรงงานดูแลคนงานไทยในต่างแดน ป้องกันโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
03.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (3 มีนาคม) ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการป้องกันโรคและสุขภาพ และด้านการบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้อง 

 

โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานติดตามและดูแลแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานไทย (สนร.) ในต่างประเทศทั้ง 13 แห่ง สร้างการรับรู้แก่แรงงานไทยที่ไปทำงานในสถานประกอบการต่างๆ แต่ละประเทศในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยให้ระมัดระวังติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามมาตรการคำแนะนำจากหน่วยงานของทางการอย่างเคร่งครัด 

 

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวต่อว่า ยังได้สั่งการให้ฝ่ายแรงงาน สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศทั้ง 13 แห่ง ประสานความร่วมมือกับนายจ้างในสถานประกอบการที่แรงงานไทยทำงานอยู่ เพื่อขอความร่วมมือสถานประกอบการช่วยดูแลคนงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ขณะเดียวกันให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่แรงงานผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์กลุ่ม วัดไทย ชุมชนไทย ร้านไทย อาสาสมัครแรงงาน ให้ทราบข้อมูลและมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

ส่วนมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานนั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจะดำเนินการช่วยเหลือตามภารกิจ เช่น การเตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับ การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การพัฒนาทักษะฝีมือตามความต้องการ ตลอดจนการประสานนายจ้างเพื่อติดตามค่าจ้างค้างจ่าย และตรวจสอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising