×

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตฟื้น กลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งในรอบ 3 เดือน หลังโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
11.03.2021
  • LOADING...
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตฟื้น กลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งในรอบ 3 เดือน หลังโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

วันนี้ (11 มีนาคม) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยเฉพาะในอนาคตปรับขึ้นมาอยู่ในช่วงเชื่อมั่น และดัชนีเดือนนี้ปรับสูงขึ้นทุกภาพและทุกอาชีพ และคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในเดือนถัดไปเช่นกัน เนื่องด้วยประชาชนเชื่อมั่นในมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล และความคาดหวังในแง่ดีต่อวัคซีนโควิด-19

 

จุรินทร์กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 45.5 เทียบกับระดับ 43.2ในเดือนก่อนหน้า เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคต โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในปัจจุบัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 36.3 มาอยู่ที่ระดับ 38.1 และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคต พบว่าปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 47.7 มาอยู่ที่ระดับ 50.4 

 

เมื่อจำแนกรายภูมิภาค พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคใต้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 43.3 มาอยู่ที่ระดับ 47.0 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากระดับ 44.5 มาอยู่ที่ระดับ 46.1 เมื่อจำแนกรายอาชีพ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานของรัฐ ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 49.3 มาอยู่ที่ระดับ 51.4 ซึ่งอยู่ระดับสูงสุด และอยู่ในช่วงเชื่อมั่นแล้ว ในขณะที่กลุ่มเกษตรกร ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 44.3 มาอยู่ที่ระดับ 46.8 และกลุ่มผู้ประกอบการ ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับ 43.8 มาอยู่ที่ระดับ 45.8

 

จากการที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความเชื่อมั่นผู้บริโภคในอนาคตที่กลับมาอยู่ในช่วงความเชื่อมั่นอีกครั้งหลังจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เนื่องจากประชาชนมีความเชื่อมั่นในมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เช่นโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน, โครงการประกันรายได้เกษตรกร,  โครงการเราชนะ, โครงการ ม.33เรารักกัน และโครงการคนละครึ่ง เป็นต้น ที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง สามารถเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง รวมทั้งความคาดหวังในเรื่องวัคซีนที่จะเริ่มฉีดให้กับประชาชนกลุ่มแรกในเดือนมีนาคมนี้ 

 

ทั้งนี้ แนวโน้มความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยต่อไป หากไม่มีสถานการณ์เปลี่ยนไปจากทิศทางนี้

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising