×

เทียบสัดส่วนการตรวจโควิดกับผู้ติดเชื้อ เดือนกรกฎาคมสูงสุดทะลุ 32%

03.08.2021
  • LOADING...

เทียบสัดส่วนการตรวจโควิดกับผู้ติดเชื้อ เดือนกรกฎาคมสูงสุดทะลุ 32%

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยข้อมูลการตรวจโควิดในประเทศไทยล่าสุดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 พบว่า ไทยตรวจโควิด (RT-PCR) ทั่วประเทศเฉลี่ยวันละ 60,000-70,000 คน โดยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ ศบค. รายงาน พบว่า อัตราส่วนการตรวจโควิดกับผู้ติดเชื้อทะลุ 20% มาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม หมายความว่าถ้าตรวจหาเชื้อ 5 คน จะพบเชื้อ 1 คน และสัดส่วนสูงสุดที่พบคือวันที่ 31 กรกฎาคม ไทยตรวจโควิดแบบ RT-PCR รวม RT-PCR พบผู้ติดเชื้อ18,912 คน คิดเป็น 32.03% 

 

ขณะที่ก่อนหน้านี้ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำเสนอเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม คาดการณ์สถานการณ์การระบาดโควิดของประเทศไทย ระบุว่า 

 

ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างรักษากลุ่มสีเขียวคาดการณ์ว่ามีการรายงานต่ำกว่าความจริงประมาณ 6 เท่า กลุ่มสีเหลืองคาดการณ์ว่ามีการรายงานต่ำกว่าความจริงประมาณ 3 เท่า กลุ่มสีแดง (ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ) คาดการณ์ว่ามีการรายงานต่ำกว่าความจริงประมาณ 1 เท่า และกลุ่มสีแดง (ใส่ท่อช่วยหายใจ) คาดการณ์ว่ามีการรายงานต่ำกว่าความจริงประมาณ 1 เท่า

 

 

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising