×

กมธ. กฎหมาย มีมติไม่เชิญประธานศาลฎีกาเข้าชี้แจง เสี่ยงขัด รธน.-ไม่รับพิจารณาลุงพลยื่นร้องเรียน ส่งต่อให้ กมธ.ป.ป.ช.

โดย THE STANDARD TEAM
16.06.2021
  • LOADING...
ลุงพล

วันนี้ (16 มิถุนายน) ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ที่มี สิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติศึกษาเรื่องต่างๆ เช่น

 

1. พิจารณาลงมติเรื่องร้องเรียน ขอให้มีการเชิญประธานศาลฎีกาเข้าชี้แจง กรณีข่าวลือเรื่องการแทรกแซงจากบุคคลภายนอกที่กำลังแพร่หลายในโลกโซเชียลมีเดียของ รังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการเห็นว่า การจะเรียกประธานศาลฎีกาหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นและเรียกเอกสารจากประธานศาลฎีกาตามกรณีข่าวลือข้างต้นนั้น เป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นการขัดต่อมาตรา 139 วรรค 4 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีมติเสียงข้างมากว่าไม่เชิญประธานศาลฎีกาเข้าขี้แจงดังกล่าว

 

2. พิจารณาลงมติเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจ้าพนักงานตำรวจที่เกี่ยวข้องในกรณีของ ไชย์พล วิภา (ลุงพล) คณะกรรมาธิการ โดยมติเสียงข้างมากเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลแล้ว และศาลจังหวัดมุกดาหารได้มีการพิจารณาคำร้องตามปัญหาของเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว คณะกรรมาธิการจึงไม่อาจก้าวล่วงอำนาจของศาลยุติธรรมได้

 

ส่วนประเด็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอาจมีการประพฤติมิชอบหรือไม่ อย่างไรนั้น เห็นว่าประเด็นดังกล่าวอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมติเสียงข้างมากจึงเห็นควรส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบพิจารณาศึกษาต่อไป

 

3. พิจารณาศึกษากระบวนการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม กรณีเรื่องร้องเรียนของ พรทิพา เจตมหันต์ คณะกรรมาธิการ โดยมติเสียงข้างมากเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising