×

มติที่ประชุม กมธ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ เห็นชอบให้ สสร. ต้องยกร่างดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน

โดย THE STANDARD TEAM
29.01.2021
  • LOADING...
มติที่ประชุม กมธ. แก้ไขรัฐธรรมนูญ เห็นชอบให้ สสร. ต้องยกร่างดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน

วันนี้ (29 มกราคม) สมคิด เชื้อคง โฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญปี 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แถลงข่าวถึงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการว่า ในวันนี้ที่ประชุมได้มีการลงมติในมาตรา 256/13 เรื่องกรอบการทำงานของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) โดยผลการลงมติกรรมการเสียงข้างมากจำนวน19 ต่อ13 เสียงกำหนดให้ สสร. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน ตามร่างของพรรคร่วมรัฐบาลในวันการยกร่างรัฐธรรมนูญ  โดยกรรมาธิการบางท่านเสนอ 180 วัน แต่ไม่มีผู้เห็นด้วย ซึ่งกรรมาธิการขอสงวนความเห็นไว้

 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องให้อำนาจ สสร. ตั้ง กมธ. ยกร่างเอง แต่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าต้องให้กรอบการตั้งด้วย ซึ่งคาดว่าอาจเป็นไปได้ที่จะให้ สสร. ตั้งกรรมาธิการยกร่างเอง แต่ยังไม่มีข้อยุติ ในที่ประชุมจึงมอบหมายให้ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำเนินการยกร่างในเบื้องต้น เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง 

 

อย่างไรก็ตาม คาดว่าคณะกรรมาธิการจะพิจารณากรอบการดำเนินงานได้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเชิญสมาชิกรัฐสภาผู้ขอแปรญัตติ ทั้ง 109 คน มาชี้แจงเหตุผล และอธิบายรายละเอียดคำแปรญัตติ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ จากนั้นฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising