×

แม่ทัพภาคที่ 4 ห่วงเยาวชนชายแดนใต้ถูกชักจูงให้หลงผิด ชี้ประชามติแยกดินแดนทำไม่ได้ เป็นภัยความมั่นคงรัฐ

โดย THE STANDARD TEAM
12.06.2023
  • LOADING...
แม่ทัพภาคที่ 4

วันนี้ (12 มิถุนายน) จากกรณีขบวนนักศึกษาแห่งชาติจัดปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ‘การกำหนดอนาคตตนเอง’ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา จนเป็นที่สนใจในสังคมโซเชียลอย่างกว้างขวาง โดยภายในงานได้มีการจัดพิมพ์บัตรเพื่อลงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชออกจากประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายนั้น 

 

ล่าสุดวันนี้ พล.ท. ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เผยถึงกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเปิดประชุมสัมมนาฯ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายทุกส่วนนั้น มีแนวโน้มจะเบี่ยงเบนต่อการทำผิดกฎหมาย ได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายหาพยานหลักฐานที่ชัดเจนอย่างครอบคลุม รอบคอบ และตรงไปตรงมา เพราะข้อมูลที่ได้มานั้นทิศทางค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงไปในทางที่ผิดกฎหมาย ในเรื่องของมาตราที่ 1 ที่ได้ระบุว่า ‘ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้’ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดละอ่อน กระทบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกระทบสภาพจิตใจประชาชนคนไทยกว่า 77 ล้านคน ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) พร้อมให้ความเป็นธรรม ถูกต้อง ยึดหลักของความยุติธรรม รวมถึงการรวบรวมข้อมูลในเรื่องของการประชุมในวันนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง ได้รวบรวมรายงานข้อมูลส่งไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แล้ว ก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะดำเนินการไปในทิศทางไหน เพื่อให้เข้าใจทั้งสองฝ่าย เพราะมั่นใจว่าที่ที่เราอยู่ตรงนี้คือประเทศไทย เราคือคนไทยด้วยกัน

 

ทั้งนี้ พล.ท. ศานติ ได้ชี้แจงถึงการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน รวมทั้งแนวทางการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ที่อยู่ในข่ายความผิดว่า ต้องดูว่ากลุ่มเยาวชน พรรคการเมือง ทั้งคนที่รู้จักในแวดวงต่างๆ ในพื้นที่นั้น ซึ่งตรงนี้มีหลักฐานที่ชัดเจน 

 

ในส่วนของเยาวชนก็มั่นใจว่าอาจฟังข้อมูลที่ผิดๆ หรืออาจมีการชักจูงและคล้อยตามกับสิ่งที่รับฟังมา โดยจะนำหลักนิติศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยในส่วนนี้ และต้องสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง คุยกันด้วยเหตุและผล และจะมีกรณีใดบ้างที่เข้าข่ายนี้ ในส่วนเรื่องของผู้ที่ชักจูงให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ นั้น เจ้าหน้าที่เร่งหาข้อมูลหลักฐาน เมื่อผิดจริงก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมาย รวมถึงชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชน และก็ทราบดีว่ากระแสปัจจุบันตีกลับมาว่าที่ต้องการลงประชามติฯ นั้นเป็นไปไม่ได้ และมั่นใจว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการแบ่งแยกประเทศ โดยได้มอบหมายให้ พล.ต. ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาค 4 และ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลขับเคลื่อนในเรื่องนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ ขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยทำความเข้าใจด้วยเหตุและผล ยึดกฎกติกาของบ้านเมือง แนะนำบุตรหลานของท่านที่อยู่ในประเทศไทยว่าการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชไม่สามารถกระทำได้ เพราะเป็นการละเมิดกฎหมายและบูรณภาพแห่งดินแดน และเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐ และที่สำคัญเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ให้ความสำคัญกับประชาชนทุกส่วนด้วยดีมาเสมอ

 

จากนี้ไป กอ.รมน.ภาค 4 สน. ต้องเร่งสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนและกลุ่มที่มีความเห็นต่างในด้านนี้ให้ยกเลิกการกระทำ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้ และผิดต่อหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising