×

พรรคร่วมรัฐบาล ยื่นร่างแก้กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมืองแล้ว คาดเริ่มพิจารณา ก.พ. ปีหน้า เสร็จประมาณ ก.ค.

โดย THE STANDARD TEAM
23.12.2021
  • LOADING...
พรรคร่วมรัฐบาล

วันนี้ (23 ธันวาคม) พรรคร่วมรัฐบาลได้ร่วมกันยื่นร่างพระราชบัญญัติประกอบ (พ.ร.ป.) รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และร่าง พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ต่อประธานรัฐสภา ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมี วิเชียร ชวลิต เป็นตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐ, ศุภชัย ใจสมุทร เป็นตัวแทนพรรคภูมิใจไทย, ชินวรณ์ บุณยเกียรติ เป็นตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์, นิกร จำนง เป็นตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนา และ โกวิทย์ พวงงาม เป็นตัวแทนพรรคเล็ก

 

วิเชียรกล่าวว่า การยื่นร่าง พ.ร.ป. ทั้ง 2 ฉบับนี้ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตามระบบรัฐสภา ในหลักการพรรคร่วมรัฐบาลเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมเราจะทำเฉพาะส่วนที่กระทบจากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการคำนวณจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งในรัฐธรรมนูญกำหนดว่าให้มีสัดส่วนสัมพันธ์กันโดยตรง เราก็ใช้หลักการนั้นมาบัญญัติ

 

ส่วนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรการเมือง ประเด็นที่ 1 คือ ประชาชนเดือดร้อนในการสมัครเป็นสมาชิกพรรค เราเสนอให้ปรับลดค่าธรรมเนียมการสมัคร จากปีละ 100 บาท เป็นปีละ 20 บาท

 

ส่วนกระบวนการที่มีความกังวลเรื่องไพรมารีโหวตในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 เราได้ใช้กระบวนการที่เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ คือสมาชิกมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดสรรให้ได้ผู้สมัครแต่ละเขต ซึ่งเรายังคงหลักการนั้น แต่ในส่วนของวิธีการที่กำหนดให้ทำไพรมารีโหวตโดยลงคะแนน เราเห็นว่าเป็นกระบวนการที่เกินกว่าหลักการที่รัฐธรรมนูญกำหนด เราจึงเสนอให้รับฟังความเห็นสมาชิกผ่านตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดหรือตัวแทนสาขา

 

ด้านชินวรณ์กล่าวคาดหวังว่า ประธานรัฐสภาจะบรรจุระเบียบวาระได้ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 และคาดว่าจะทำกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ แล้วเสร็จภายใน 180 วัน โดยพิจารณาวาระแรกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้นจะพิจารณาวาระ 2-3 ซึ่งคาดว่าไม่เกินเดือนกรกฎาคม 2565 จะแล้วเสร็จ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising