×

จับตาคลัสเตอร์คลองเตย หลังกลาโหมขอพื้นที่การท่าเรือฯ ตั้งโรงพยาบาลสนาม สธ. เร่งควบคุมการระบาด

โดย THE STANDARD TEAM
03.05.2021
  • LOADING...
จับตาคลัสเตอร์คลองเตย หลังกลาโหมขอพื้นที่การท่าเรือฯ ตั้งโรงพยาบาลสนาม สธ. เร่งควบคุมการระบาด

วานนี้ (2 พฤษภาคม) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในชุมชนคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดังนี้

 

วันที่ 27 เมษายน ตรวจที่ชุมชน 70 ไร่ คัดกรองจำนวน 433 ราย พบติดเชื้อ 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 

 

วันที่ 27 เมษายน ตรวจที่ชุมชนวัดสะพาน คัดกรองจำนวน 489 ราย พบติดเชื้อ 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 

 

วันที่ 30 เมษายน ตรวจที่ชุมชนพัฒนาใหม่ คัดกรองจำนวน 411 ราย พบติดเชื้อ 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 ทั้งนี้ รวมพบผู้ติดเชื้อ 99 ราย

 

ขณะที่กระทรวงกลาโหมส่งหนังสือขอความร่วมมือด่วนไปยังการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้พิจารณาจัดตั้งโรงพยาบาลสนามคลองเตย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเนื้อความระบุว่า

 

ตามที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีบัญชาการและห่วงใยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ขยายเป็นวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนแออัดในเขต กทม. จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสม จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมการรองรับหากมีการแพร่ระบาดในชุมชนจำนวนมาก เป็นการลดภาระด้านสาธารณสุขในระบบ ซึ่งปัจจุบันมีข้อจำกัดทั้งด้านบุคลากรแพทย์และเตียงรับผู้ป่วย

 

กระทรวงกลาโหมพิจารณาแล้วเห็นว่า ชุมชนคลองเคยและชุมชนใกล้เคียงซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีสภาพแออัดและประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กรณีพบการติดเชื้อ หากไม่นำเข้าสู่ระบบสาธารณสุขโดยเร็วและทันเวลา จะส่งผลให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข ดังนั้น จึงขอให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้อาคารโกดังสเตเดียมเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยใช้ศักยภาพและสถานที่ที่มีพร้อมอยู่แล้วเพื่อช่วยเหลือประชาชน และเป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการปฏิบัติและสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป

 

ด้านกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า ชุมชนคลองเตยมีความเป็นอยู่แออัด แยกกักตัวได้ยาก ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ทั่ว กทม. และมีอาชีพที่ไม่สามารถ Work form Home ได้ หากควบคุมการระบาดของคลัสเตอร์ดังกล่าวไม่ได้ อาจทำให้สถานการณ์ระบาดแย่ลง ดังนั้นรัฐจึงควรเร่งจัดให้มีการกักตัวหรือสังเกตอาการในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อลดการติดเชื้อ ทั้งหมดเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนแออัดคลองเตยที่ถือเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่ต้องเร่งควบคุมการระบาดในเวลานี้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดโควิด-19 ที่วัดสะพาน ระหว่างรอนำส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นการแยกผู้ติดเชื้อและดูแล

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising