×

แจ้งปิดการจราจร 40 เส้นทาง ซักซ้อมงานพระราชพิธี 21 เม.ย. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
20.04.2019
 • LOADING...

พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต. นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย และการจราจรในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะเปิดการจราจรได้ตามปกติในเวลาประมาณ 21.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

การปิดการจราจร ถนนที่ปิดการจราจรจํานวน 40 สาย ได้แก่

 1. ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย
 2. ถนนหน้าพระธาตุ ตลอดสาย
 3. ถนนราชดําเนินใน (จากแยกผ่านพิภพ ถึงแยกป้อมเผด็จฯ)
 4. ถนนสนามไชย (จากแยกป้อมเผด็จ ถึงแยกตัดถนนพระพิพิธ)
 5. ถนนหับเผย
 6. ถนนหลักเมือง
 7. ถนนกัลยาณไมตรี
 8. ซอยสราญรมย์
 9. ถนนพระจันทร์ ตลอดสาย
 10. ถนนมหาราช (จากท่าพระจันทร์ ถึง แยกปากคลองตลาด)
 11. ถนนท้ายวัง
 12. ถนนเชตุพน
 13. ซอยเศรษฐการ
 14. ถนนราชินี (จากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า-แยกผ่านพิภพ ถึง แยกพระพิทักษ์)
 15. ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (จากแยกอรุณอัมรินทร์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงแยกผ่านพิภพ)
 16. ถนนราชดําเนินกลาง ตลอดสาย
 17. ถนนจักรพงษ์
 18. ถนนสามเสน (จากแยกบางขุนพรหม ถึงแยกบางลําพู)
 19. ถนนตะนาว (จากแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า ถึงวงเวียนสิบสามห้าง)
 20. ถนนสิบสามห้าง
 21. ถนนบวรนิเวศ
 22. ถนนข้าวสาร
 23. ถนนรามบุตรี
 24. ถนนตานี
 25. ถนนไกรสีห์
 26. ถนนพระสุเมรุ
 27. ถนนดินสอ (จากแยก กทม. ถึงแยกวันชาติ)
 28. ถนนประชาธิปไตย (จากแยกวันชาติ ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์)
 29. ถนนราชดําเนินนอก (จากแยก จปร. ถึงแยกผ่านฟ้า)
 30. ถนนนครสวรรค์ (จากแยกผ่านฟ้า ถึงแยกจักรพรรดิพงษ์)
 31. ถนนหลานหลวง (จากแยกผ่านฟ้า ถึงแยกหลานหลวง)
 32. ถนนมหาไชย (จากแยกป้อมมหากาฬ ถึงแยกสําราญราษฎร์)
 33. ถนนบุญศิริ (จากถนนอัษฎางค์ ถึงถนนบูรณศาสตร์)
 34. ถนนราชบพิธ
 35. ถนนบํารุงเมือง (จากสะพานช้างโรงสี ถึงแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
 36. ถนนเจริญกรุง (จากวงเวียน รด. ถึงแยกเฉลิมกรุง)
 37. ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึงแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)
 38. ถนนบ้านหม้อ (จากสี่กั๊กพระยาศรี ถึงแยกบ้านหม้อ)
 39. ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึงแยกพระพิทักษ์)
 40. ถนนพระพิพิธ (จากถนนสนามไชย ถึงแยกพระพิทักษ์)

 

ทั้งนี้จะทําการปิดการจราจรเมื่อขบวนซักซ้อมผ่าน สําหรับเส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมยังไม่ผ่าน หรือเส้นทางใดที่ขบวนซักซ้อมผ่านไปแล้ว และไม่เป็นการกระทบต่อขบวนซักซ้อม เจ้าหน้าที่ตํารวจจะพิจารณาเปิดการจราจรเป็นช่วงๆ ไป เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนโดยเร็ว เพื่อให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรน้อยที่สุด

 

นอกจากนี้ยังมีเส้นทางแนะนําประชาชน กรณีที่เดินทางระหว่างฝั่งกรุงเทพฯ และฝั่งธนบุรี โดยแนะนําให้ไปใช้เส้นทางดังนี้

 1. เมื่อลงจากด่วนยมราช หรือมาจากถนนเพชรบุรี ถนนราชวิถี ให้ไปใช้สะพานกรุงธน (ซังฮี้) หรือสะพานพระราม 8
 2. สําหรับรถที่มาทางด้านถนนพระราม 4 ถนนพระราม 1 และ ถนนเจริญกรุง ให้ไปใช้สะพานพระปกเกล้า และสะพานพุทธยอดฟ้า จะเป็นการสะดวกกว่า

หากต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) หมายเลข โทรศัพท์ 1197 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.trafficpolice.go.th

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories