×

เปลี่ยนอาคารคลังสินสินค้า สนามบินดอนเมือง เป็นโรงพยาบาลสนาม ช่วยผู้ป่วยโควิด 1,800 เตียง

โดย THE STANDARD TEAM
30.07.2021
  • LOADING...
โรงพยาบาลสนาม สนามบินดอนเมือง

จากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโควิดอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ป่วยที่รอรับการรักษาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง

 

ต่อมากรมธนารักษ์ร่วมกับโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) และการท่าอากาศยานดอนเมือง ได้ลงพื้นที่สำรวจอาคารคลังสินค้า 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว)

 

ล่าสุดได้มีการเข้าปรับปรุงพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) ภายใต้ชื่อ ‘โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมี’ ซึ่งสามารถรองรับได้ประมาณ 1,800 เตียงสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) โดยเจ้าหน้าที่จิตอาสากำลังเร่งปรับปรุงก่อสร้างให้ทันกำหนดเปิดในวันที่ 12 สิงหาคมนี้

 

สำหรับอาคารคลังสินค้า 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง ปัจจุบันเป็นอาคารที่ไม่ได้ใช้งาน ตัวอาคารเป็นพื้นที่โล่งมีหลังคา ถ่ายเทอากาศได้ดี เป็นอาคารเดี่ยวที่อยู่ห่างจากอาคารผู้โดยสารหลัก (อาคาร 1 และ 2) ประมาณ 2.5 กิโลเมตร และเมื่อปรับปรุงเป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนาม (ชั่วคราว) จะมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยและมีการกั้นพื้นที่โดยรอบ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าในสถานที่ มีการกำหนดเส้นทางการเข้า-ออกทั้งเส้นทางที่ปลอดเชื้อและเส้นทางกรณีฉุกเฉิน รวมถึงระบบสุขาภิบาล เพิ่มมาตรการการบำบัดน้ำเสีย การระบายอากาศ การกำจัดสิ่งปฏิกูล ซึ่งก่อนการเปิดใช้จะต้องได้รับการอนุมัติ ตรวจและรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกิจการท่าอากาศยานและชุมชนโดยรอบ

 

โรงพยาบาลสนาม สนามบินดอนเมือง โรงพยาบาลสนาม สนามบินดอนเมือง โรงพยาบาลสนาม สนามบินดอนเมือง โรงพยาบาลสนาม สนามบินดอนเมือง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising