×

ชาวบ้านขอวราวุธทบทวนท่าที หลังแถลงปมบางกลอย ธรรมนัสเดินหน้าเจรจา เตรียมเคาะข้อสรุปภายใน 2 ทุ่มคืนนี้

โดย THE STANDARD TEAM
09.03.2021
  • LOADING...

วันนี้ (9 มีนาคม) ภายหลังจากที่ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงชี้แจงถึงแนวทางแก้ไขปัญหาชาวบ้านบางกลอยบุกรุกป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามกรอบกฎหมายอย่างชัดเจน และดำเนินการตามหมายศาลปกครอง ไม่เคยใช้ความรุนแรงตามที่มีข่าว

 

ในเวลาต่อมามีการพูดคุยเจรจาระหว่างตัวแทนจากรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย นั่นคือ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมภาคี และ #SAVEบางกลอย 

 

ทำให้เบื้องต้นได้แนวทางการพูดคุย 7 ข้อ และเตรียมหาข้อสรุปภายใน 20.00 น. ของวันนี้ ดังนี้

 

  1. สั่งการให้ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทบทวนท่าทีในการแก้ไขปัญหา โดยไม่วางตัวเป็นคู่ขัดแย้งและเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งขอให้รัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับยุติการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความเกลียดชังต่อกลุ่มชาติพันธุ์

 

  1. ขอให้ดำเนินการยุติและเพิกถอนการดำเนินคดีกับชาวบ้านทั้ง 30 ราย ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านคือผู้ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวจากการถูกบังคับให้อพยพจากพื้นที่ชุมชนเดิม และไม่ได้รับการดูแลคุณภาพชีวิตอย่างที่ควรจะได้รับเป็นเวลามากกว่า 20 ปี อีกทั้งข้อเท็จจริงในกระบวนการจับกุมดำเนินคดีอาจเป็นไปโดยมิชอบ อาทิ ขั้นตอนการออกหมายจับ ปฏิบัติการจับกุม การกีดกันไม่ให้พบญาติ การพรากเด็กหรือผู้เยาว์ไปจากผู้ปกครองให้ไปอยู่ในการดูแลของบุคคลที่ไม่ได้รับการยินยอม และการกีดกันทนายความในขั้นตอนการสอบสวน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในทางคดี รวมทั้งจากการสอบถามชาวบ้านผู้อยู่ในเหตุการณ์จับกุม ได้ความว่ามีการจับกุมด้วยการบังคับ มิใช่จำยอม มีการใส่สายรัดข้อมือ ใช้วาจาข่มขู่ รวมทั้งมีการตรวจดีเอ็นเอ และเจาะเลือดชาวบ้าน

 

  1. ให้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชร กระบวนการจับกุมดำเนินคดีการกีดกันขัดขวางการส่งความช่วยเหลือด้านอาหาร การเยี่ยมเยียนให้กำลังใจจากสาธารณะ และการทำงานข่าวของสื่อมวลชน

 

  1. ในระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงตามข้อ 3 ให้มีคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อาทิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามชาวบางกลอย ทั้งนี้ เพื่อให้การสอบสวนหาข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความแย้ง ตลอดจนมีการเผชิญหน้าระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม

 

  1. สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดถือ และดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงระหว่างตัวแทนรัฐบาลที่ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับตัวแทนภาคี saveบางกลอย ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และผู้แทนชุมชนบางกลอย เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ทำเนียบรัฐบาล อย่างเคร่งครัด

 

  1. ให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาของชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี ที่ลงนามแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเข้าไปในพื้นที่ทำงานได้อย่างอิสระ เพื่อแสวงหาข้อมูลและข้อเท็จจริงที่รอบด้านมาประกอบการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

  1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาของชุมชนบางกลอยบน-ใจแผ่นดินพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising