×

ประชาชนแจ้งความอิทธิพรพร้อมคณะ กกต. ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ฯ กรณีส่งเรื่องหุ้นสื่อ ‘พิธา’ ร้องศาลรัฐธรรมนูญ

โดย THE STANDARD TEAM
14.07.2023
  • LOADING...
อิทธิพร บุญประคอง

วานนี้ (13 กรกฎาคม) ที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) นางเลิ้ง ธนพล จิวจินดา ในฐานะประชาชน เข้าพบ พ.ต.ต. ประธาน สีหาพล สารวัตรสอบสวน สน.นางเลิ้ง เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมกับพวก

 

โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 172 ระบุว่า เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

 

โดยรายละเอียดการแจ้งความระบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 และพิธาถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการถือหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีความเห็นว่าสมาชิกภาพของพิธามีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) และให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป รายละเอียดปรากฏตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข่าวประชาสัมพันธ์ เลขที่ข่าว 269/2566 วันที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา 

 

ธนพลกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม ได้ปรากฏข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำสั่งศาลฎีกา คำพิพากษาศาลปกครอง ที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 98 (3) สถานะลักษณะธุรกิจรายได้ประจำปี 2565 ของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ต่อสาธารณะเรื่อยมา 

 

ซึ่ง กกต. ทราบถึงข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ขณะกระทำการพิจารณาความเห็นดังกล่าวข้างต้น แต่กลับยังมีความเห็นว่าสมาชิกภาพของพิธามีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) และให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

 

ธนพลกล่าวต่อว่า การกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวจึงอาจเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.​ 2561 มาตรา 172 จึงขอให้พนักงานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ และหากพบว่ากระทำความผิดจริง ขอให้ ป.ป.ช. ดำเนินคดีกับ กกต. จนถึงที่สุด 

 

เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้รับคำแจ้งความไว้ตามระเบียบ ซึ่งสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เหตุเกิดในท้องที่ สน.ทุ่งสองห้อง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising