×

ฝ่าความท้าทายมุ่งปฏิวัติการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

โดย THE STANDARD TEAM
25.07.2019
  • LOADING...

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กร ในการเป็นผู้ริเริ่มชวนคนไทยจับมือกันแก้ปัญหาขยะพลาสติก โดยเริ่มจากสิ่งที่ยากที่สุดก็คือ ขยะพลาสติกในทะเล ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หากมีระบบการจัดการที่ดีเพียงพอ เพื่อให้คนไทยร่วมกันเปลี่ยนวิกฤต จากการเป็นประเทศที่สร้างขยะพลาสติกในทะเลมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ให้เป็นผู้ที่ตระหนักและกลายเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาพลาสติกให้ชาวโลกเห็น ผ่านการใช้ชีวิตแบบ Circular Living ที่สามารถทำได้จริงไปพร้อมๆ กัน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising