×

เพื่อไทยออกแถลงการณ์วันรัฐธรรมนูญ ชวนสมาชิกรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรีมาจาก ส.ส. เท่านั้น

โดย THE STANDARD TEAM
10.12.2022
  • LOADING...
พรรคเพื่อไทย

วันนี้ (10 ธันวาคม) คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นำโดย รศ.ชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, ศ.พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย, จาตุรนต์ ฉายแสง กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย และ ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

 

รศ.ชูศักดิ์ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีในประวัติศาสตร์ไทยว่าในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกให้กับประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรของประเทศไทย เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม วันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญ เพราะรัฐธรรมนูญมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพี่น้องคนไทยทุกคน ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเท่านั้น การมีรัฐธรรมนูญที่ดี ประเทศชาติ สังคม จึงจะเจริญก้าวหน้าได้ 

 

พรรคเพื่อไทยจึงออกแถลงการณ์ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565 โดยมีสาระสำคัญ คือการเชิญชวนพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในบทเฉพาะกาล คือให้มีนายกรัฐมนตรีจากนอกรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอไว้ได้ และแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 ให้นายกรัฐมนตรีมีที่มาจาก ส.ส.

 

ขณะที่ ศ.พิเศษ ชัยเกษม กล่าวว่า ปัจจุบันตนมีอายุเข้าสู่ปีที่ 75 ผ่านการปฏิวัติรัฐประหารมานับครั้งไม่ถ้วน ทุกครั้งที่เกิดการปฏิวัติทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสมากมาย สูญเสียระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราไม่สามารถต่อต้านอะไรจากผู้มีอำนาจได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการของฝ่ายตุลาการ เมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหาร คณะรัฐประหารได้มาซึ่งอำนาจรัฏฐาธิปัตย์ ทำอะไรได้ตามใจชอบ มีอาวุธ มีปืน จึงได้เห็นว่ารัฐบาลที่มาจากรัฐประหารทุกคณะ อยู่มากี่ปีประเทศชาติดีขึ้นหรือเลวลง บางกลุ่มพอใจกับการที่คนกลุ่มหนึ่งอยู่ดีๆ ขอมาปกครองบ้านเมือง บอกตนเองดีที่สุด เก่งที่สุด คณะรัฐประหารที่ลุกขึ้นมายึดอำนาจ ตนไม่ให้ผ่านแม้แต่คณะเดียว 

 

ดังนั้น ทางที่ดีที่สุดของประเทศชาติ คือผู้แทนราษฎรต้องมาจากประชาชน นายกรัฐมนตรีต้องมาจากผู้ที่ประชาชนให้การยอมรับ ไม่ใช่เอาใครก็ได้ ที่พอมีอาวุธ มาบอกว่าจะมาปกครองประเทศชาติ โดยไม่ได้ดูว่าตนเองนั้นมีความสามารถหรือไม่  

 

ชัยเกษม กล่าวอีกว่า การออกแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ เพื่อย้ำเตือนพี่น้องประชาชนว่า รัฐธรรมนูญที่ดี เป็นประชาธิปไตย ต้องมาจากพี่น้องประชาชนเท่านั้น จึงขอเรียกร้องให้

 

  1. ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ซึ่งมีที่มาจากประชาชน 

 

  1. รัฐธรรมนูญต้องมีหลักสำคัญอย่างน้อย 2 ประการ คือนายกรัฐมนตรีต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎร ไม่ใช่ชี้เอาใครก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรี และการรัฐประหารที่เกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำอีก 

 

พรรคเพื่อไทยจึงเสนอส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ เพื่อตัดวงจรอุบาทว์ในการรัฐประหาร คือผู้ก่อการปฏิวัติรัฐประหารคือ กบฏ คนเป็นกบฏต้องรับโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และที่สำคัญเร่งด่วนที่สุด คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้การเลือกนายกรัฐมนตรีทำในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น โดยไม่ให้วุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 

ด้านจาตุรนต์กล่าวว่า เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในอีก 3-5 เดือนข้างหน้า รัฐธรรมนูญจึงมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต วันรัฐธรรมนูญมีความสำคัญ คือการมีกฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่การเกิดรัฐประหารหลายครั้งในรอบ 90 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการปกครองที่มีรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยเป็นส่วนใหญ่ให้รำลึกเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้น การมีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมาตลอด

 

โดยเฉพาะการรัฐประหารในปี 2549 และปี 2557 ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง ทำให้อำนาจไม่เป็นของพี่น้องประชาชน แต่อยู่ในมือของผู้ทำการรัฐประหารและองค์กรต่างๆ ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน คนไทยจึงได้รัฐบาลที่ไม่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน บริหารประเทศไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการตรวจสอบจากประชาชน ประเทศไม่สามารถปรับตัวกับการผันผวนของโลกเศรษฐกิจโลกได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ ฟื้นตัวจากวิกฤตช้า ขีดความสามารถของประเทศตกต่ำ ประชาชนต้องเผชิญกับภาวะรายได้ต่ำ ค่าครองชีพสูง หนี้สินครัวเรือนสูงเป็นประวัติการณ์ ความเหลื่อมล้ำติดอันดับโลก 

 

“ดังนั้น ความไม่เป็นประชาธิปไตยกับปัญหาเศรษฐกิจจึงเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก และต้องได้รับการแก้ไข แต่การจะแก้ไขได้ต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาล พรรคเพื่อไทยจะร่วมมือกับพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง โดยต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐาน คือรัฐธรรมนูญที่ควรมาจาก สสร. ซึ่งมีที่มาจากประชาชน เพื่อให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าต่อไป” จาตุรนต์กล่าว

 

ขณะที่ธีรรัตน์กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ ปี 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่านำมาซึ่งปัญหามากมาย จุดมุ่งหวังของพรรคเพื่อไทย หวังเห็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และจัดทำขึ้นเพื่อประชาชนคนไทยอย่างแท้จริง ทั้งหมดคือเจตนารมณ์ที่มีความมุ่งหมายอยากเห็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เริ่มต้นได้ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising