×

จุฬาฯ เปิดรับอาสาสมัครทดลองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ChulaCov19 พัฒนาในประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
22.04.2021
  • LOADING...
ChulaCov19

วันนี้ (22 เมษายน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเปิดรับสมัครอาสาสมัครสุขภาพดี เพื่อทดลองวัคซีน ChulaCov19 โดยมี 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

 

  1. ผู้ใหญ่ อายุระหว่าง 18-55 ปี 
  2. ผู้สูงวัย อายุระหว่าง 65-75 ปี 

 

ทั้งนี้ เป็นการศึกษาระยะที่ 1 ต่อเนื่องระยะที่ 2 เพื่อหาขนาดปริมาณวัคซีนที่เหมาะสม และประเมินความปลอดภัยในการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน ChulaCov19 ของกลุ่มผู้ใหญ่สุขภาพดี

 

โดยอาสาสมัครต้องฉีดวัคซีน ChulaCov19 ทั้ง 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 จะเว้นระยะห่างจากเข็มแรกราว 21 วัน ควบคู่กับการติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนรวมระยะเวลา 1 ปี แบ่งเป็นติดตามผ่านทางโทรศัพท์ 4 ครั้ง และติดตามผ่านการมาพบที่ศูนย์วิจัยจุฬาฯ 8 ครั้ง

 

โดยขณะนี้มีอาสาสมัครผู้ใหญ่ อายุระหว่าง 18-55 ปี สมัครมาเป็นจำนวนมาก จึงขออนุญาตปิดรับสมัครอาสาสมัครในกลุ่มนี้ แต่สำหรับอาสาสมัครผู้สูงวัย อายุระหว่าง 65-75 ปี ยังคงเปิดรับสมัครอยู่ ทั้งนี้ ทางศูนย์วิจัยจุฬาฯ กำลังทยอยติดต่อกลับอาสาสมัครที่สมัครเข้ามาทางโทรศัพท์

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising