×

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีน Sinopharm ส่ง พม. ฉีดให้คนพิการ

โดย THE STANDARD TEAM
29.07.2021
  • LOADING...

วันนี้ (29 กรกฎาคม) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรโควตาวัคซีน Sinopharm ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดฉีดให้กับคนพิการจำนวน 5,000 คน ที่โถงศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาในการให้บริการแก่คนพิการ

 

สำหรับการนัดฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มคนพิการ ได้ประสานกับสมาคมคนพิการทั้ง 7 สมาคม เพื่อให้ผู้ที่ถือบัตรคนพิการที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนสามารถแสดงความจำนงได้ โดยจะอำนวยความสะดวกทั้งเจ้าหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลก่อนการฉีดวัคซีน เช่น คนพิการทางหูจะมีล่ามภาษามือมาอธิบายก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising