×
414864

ชวน พร้อมเตรียมประชุมรับทราบโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์วันจันทร์นี้ หลังให้สถาบันพระปกเกล้าศึกษา

โดย THE STANDARD TEAM
31.10.2020
  • LOADING...
ชวน พร้อมเตรียมประชุมรับทราบโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์วันจันทร์นี้ หลังให้สถาบันพระปกเกล้าศึกษา

วันนี้ (31 ตุลาคม) ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ สิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เตรียมยื่นเรื่องให้ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นมาสอบสวนกรณีที่ วิสาร เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย กรีดแขนตัวเองเพื่อประท้วงให้นายกรัฐมนตรีลาออก ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาว่า ขณะนี้คณะกรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรยังมีสัดส่วนที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดตำแหน่งของผู้นำฝ่ายค้านในคณะกรรมการ ซึ่งจะต้องรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ลงมา คณะกรรมการจริยธรรมจึงจะปฏิบัติหน้าที่และพิจารณาในกรณีดังกล่าวได้

 

ทั้งนี้ ชวนยังกล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยในบริเวณอาคารรัฐสภา โดยยืนยันว่าที่ผ่านมารัฐสภาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย ซึ่งกรณีของวิสาร ที่มีการใช้มีดกรีดแขนตัวเองนั้น เป็นมีดปอกผลไม้ที่มีอยู่แล้วในสภา แต่ถ้าเป็นกรณีการพกอาวุธเข้ามาเพื่อประทุษร้ายบุคคลใดนั้นไม่มีอย่างแน่นอน โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเสนอขอซื้อเครื่องตรวจอาวุธเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดว่ามีความจำเป็นหรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นก็จะพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

 

นอกจากนี้ ชวนยังกล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ว่า ขณะนี้ยังต้องรอรับทราบรายละเอียดจากสถาบันพระปกเกล้าที่ได้มอบหมายให้ไปพิจารณารายละเอียด และโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายนนี้ จะมีการประชุมของสภาสถาบันพระปกเกล้า และจะร่วมพิจารณารายละเอียดรวมถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์จากสถาบันพระปกเกล้า 

 

ขณะนี้จึงไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าจะมีฝ่ายใดปฏิเสธ หรือไม่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ เนื่องจากยังไม่ได้มีการเรียนเชิญฝ่าย หรือเทียบเชิญฝ่ายใดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories