×

บรรยากาศพิธีสมโภชพระคริสตสมภพ งานฉลองค่ำคืนก่อนวันคริสต์มาส

โดย THE STANDARD TEAM
25.12.2023
  • LOADING...

วันนี้ (24 ธันวาคม) ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ช่างภาพข่าว THE STANDARD เก็บภาพบรรยากาศงานฉลองค่ำคืนก่อนวันคริสต์มาส พิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ หรือพิธีมิสซาฉลองวันคริสต์มาส 

 

ทั้งนี้ คำว่า คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ‘Christmas’ ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า 

 

กระทรวงวัฒนธรรมได้อธิบายความสำคัญของวันคริสต์มาสไว้ว่า เป็นการฉลองวันประสูติของพระเยซูผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เป็นวันฉลองที่มีความสำคัญและมีความหมาย เพราะชาวคริสต์ถือว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง 

 

ในศาสนาคริสต์ วันคริสต์มาสไม่ใช่เพียงการจัดงานรื่นเริงภายนอกเท่านั้น แต่แก่นแท้อยู่ที่ความรักของพระเจ้าที่มีต่อโลกมนุษย์ นั่นคือพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากจนถึงกับยอมส่งพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ มีเนื้อหนังมังสา ชื่อว่า ‘เยซู’

 

สำหรับบรรยากาศที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) วันนี้เต็มไปด้วยคริสต์ศาสนิกชนชาวไทยที่มาเข้าร่วมพิธีอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางบรรยากาศกลางคืนที่เย็นสบาย

 

 

อ้างอิง:

  • เฟซบุ๊ก วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์) Holy Rosary Church 
  • กระทรวงวัฒนธรรม
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising