×

คาดคนราชบุรี เขต 3 ได้เลือก ส.ส.ใหม่ แทน ปารีณา 15 พ.ค. นี้ ครม. อนุมัติกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
12.04.2022
  • LOADING...
ปารีณา ไกรคุปต์

วันนี้ (12 เมษายน) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดราชบุรี  เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ   

 

ทั้งนี้ การออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งดังกล่าว เนื่องจากศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ให้ ปารีณา ไกรคุปต์ พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 อันเป็นวันที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้ปารีณาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรค 1 กำหนดให้กรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่ถึง 180 วัน  

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) คาดว่าจะมีการเลือกตั้งได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising