×

ชมคลิป: EV จีนทะลักเข้าไทย ใครได้ประโยชน์? | KEY MESSAGES #139

01.06.2024
  • LOADING...

ไทยตั้งเป้าหมายว่าจะเป็น ‘ฮับการผลิตรถ EV ที่สำคัญของโลก’ เหมือนครั้งที่เคยทำได้กับรถยนต์สันดาป แต่การเข้ามาของผู้ผลิตรถ EV จีนต่างออกไปจากการเข้ามาของผู้ผลิตรถญี่ปุ่น

 

จนภาพฝันอันสวยงามที่รัฐบาลวาดเอาไว้อาจหักมุมกลายเป็นฝันร้ายของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ทำความเข้าใจไปพร้อมกันกับ THE STANDARD

 

เรื่อง: สุธามาส ทวินันท์

ตัดต่อ: ศุภอาฒย์ มั้นสิงห์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising