×
388902

วัคซีนโควิด-19 ของจีนส่งสัญญาณคืบหน้าหลังทดลองระยะที่ 2 พบสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี

โดย THE STANDARD TEAM
16.08.2020
  • LOADING...

วันนี้ (16 สิงหาคม) เร็วๆ นี้บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมการแพทย์แห่งสหรัฐฯ เผยข้อมูลจากการทดลองทางคลินิก ระบุว่าผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตายที่พัฒนาโดยจีนแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยและเกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

 

บทความรายงานผลการวิเคราะห์ขั้นแรกก่อนการวิจัยสิ้นสุดลง ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของวัคซีนโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันผลิตภัณฑ์ชีวภาพอู่ฮั่น ภายใต้บริษัทกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีน (CNBG) ในเครือซิโนฟาร์ม (Sinopharm) และสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

 

การวิจัยดังกล่าวรวบรวมข้อมูลของอาสาสมัครสุขภาพดี 320 คนที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี โดยมี 96 คนที่เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 และ 224 คนเข้าร่วมการทดลองระยะที่ 2

 

งานวิจัยรายงานระดับภูมิคุ้มกันของแอนติบอดี้ชนิดลบล้างฤทธิ์ในกลุ่มอาสาสมัคร ซึ่งแยกออกเป็นกลุ่มที่รับวัคซีนในระดับน้อย ปานกลาง และมาก

 

ผลการวิจัยพบว่าวัคซีนกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดี้ชนิดลบล้างฤทธิ์ในบรรดาอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงให้เห็นถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี อันเกิดจากความสามารถของสารดังกล่าวในการกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน

 

เอกสารวิจัยยังประเมินความปลอดภัยของวัคซีน โดยรายงานว่าไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนที่รุนแรง โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดคือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นบริเวณที่ฉีด รองลงมาคืออาการไข้ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่รุนแรงและสามารถหายได้เอง

 

อ้างอิง:

  • สำนักข่าวซินหัว
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories