×

สภาจีนผ่านกฎหมายเปิดทางยกเครื่องระบบเลือกตั้งฮ่องกง มุ่งคัดผู้แทนสภาที่เป็น ‘คนรักชาติ’​

โดย THE STANDARD TEAM
11.03.2021
  • LOADING...

สมาชิกสภานิติบัญญัติของจีนผ่านมติรับรองการตัดสินใจยกเครื่องระบบเลือกตั้งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในระหว่างการปิดประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) ครั้งที่ 13 วาระที่ 4 ในวันนี้ (11 มีนาคม) ซึ่งถือเป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลปักกิ่งในการควบคุมฮ่องกงและปิดช่องโหว่ในการบริหาร หลังจากที่บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงไปเมื่อปีที่ผ่านมา

มติ ‘ผู้รักชาติปกครองฮ่องกง’ ผ่านการโหวตรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 2,895 เสียงต่อ 0 และงดเว้นลงคะแนน 1 เสียง ซึ่งจะเปิดทางให้มีการตรากฎหมายปรับปรุงระบบเลือกตั้งของฮ่องกงด้วยการลดจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตย และเพิ่มจำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ภักดีต่อปักกิ่ง รวมทั้งให้อำนาจในการคัดสรรผู้สมัครสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ ‘รักชาติ’

สำนักข่าว Xinhua สื่อกระบอกเสียงของทางการจีน ระบุว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจะช่วยพัฒนาระบบประชาธิปไตยของฮ่องกงให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เป็นอยู่ และปกป้องสิทธิของชาวฮ่องกงในการลงคะแนนเลือกตั้งและได้รับการลงคะแนน

ขณะที่รายละเอียดของร่างกฎหมายปรับปรุงระบบเลือกตั้งฮ่องกงยังไม่มีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่คาดว่าจะผ่านการรับรองและบังคับใช้ในฮ่องกงได้ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าแผนยกเครื่องระบบเลือกตั้งดังกล่าวจะเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่ช่วยให้ปักกิ่งสามารถขจัดนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่ยังเหลืออยู่ในฮ่องกง

ปัจจุบันสภานิติบัญญัติของฮ่องกง (LegCo) ซึ่งทำหน้าที่ผ่านและแก้ไขกฎหมายต่างๆ มีจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งหมด 70 ที่นั่ง ซึ่งในจำนวนนี้ กึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายที่นั่งเป็นผู้สมัครฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยที่ได้รับเลือก ส่วนที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งจะเป็นผู้แทนพิเศษจากภาคธุรกิจ ธนาคาร และการค้า ซึ่งสนับสนุนจีนแผ่นดินใหญ่

และหากกฎหมายปรับปรุงระบบเลือกตั้งบังคับใช้จะทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจเหนือ LegCo ทั้งการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งและคัดเลือกผู้สมัครที่ต้องมีแนวคิดรักชาติ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อที่นั่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติฝ่ายประชาธิปไตยที่อาจถูกกลืนหายไปทั้งหมด

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

 

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising