×

จีนให้คำมั่นปรับนโยบายรับมือปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ป้องกันความเสียหายต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม

14.06.2022
  • LOADING...
ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

จีนประกาศปรับนโยบายด้านการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยได้เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับการเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นก้าวย่างสำคัญของประเทศ

 

ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้มีขึ้นหลังภาคเศรษฐกิจและสังคมจีนเสี่ยงได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้รัฐบาลต้องพัฒนากลไกใหม่ๆ มาเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว

 

แถลงการณ์จากรัฐบาลที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งเผยแพร่เมื่อค่ำวานนี้ (13 มิถุนายน) ระบุว่า “การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติของจีน อีกทั้งยังแพร่ความเสียหายไปสู่ภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง” 

 

ทางการมองว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่เพียงแต่สร้างความท้าทายในระยะยาวเท่านั้น แต่ยังทำให้จีนเสี่ยงเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่คาดฝันมาก่อนมากขึ้นด้วย โดยไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากโรคระบาดหรือสภาพอากาศที่รุนแรง ต่างก็เป็นอันตรายต่อภาคสาธารณสุขของประเทศทั้งสิ้น

 

นอกจากนี้จีนยังมีเป้าหมายที่จะสร้างสังคมที่มั่นคงและเข้มแข็งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภายในปี 2035 โดยเน้นยกระดับด้านความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศ รวมถึงจะพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเตือนภัยล่วงหน้าให้มีความก้าวล้ำทัดเทียมกับนานาชาติ

 

อนึ่ง จีนได้ออกกลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแห่งชาติครั้งแรกในปี 2013 และเป็นครั้งแรกที่มีการกำหนดวาระดังกล่าวในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ จีนซึ่งเป็นประเทศที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดในโลก ได้ให้คำมั่นว่าจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ถึงระดับสูงสุดภายในปี 2030 และบรรลุการเป็นชาติที่เป็นกลางทางคาร์บอนก่อนปี 2060

 

แฟ้มภาพ: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising