×

‘จีน’ เปิดแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ‘กวางตุ้ง-มาเก๊า’ ยกระดับพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง

06.09.2021
  • LOADING...
Guangdong Province and Macao

เว็บไซต์ข่าว Global Times ของทางการจีน เปิดเผยรายละเอียดของมาตรการที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือเพื่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่มณฑลกวางตุ้งและเขตปกครองมาเก๊า ทางตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งตั้งใจให้เป็นพื้นที่ในการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและภาคการเงิน เช่น อุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรไฟฟ้ารวม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุใหม่

 

รายงานระบุว่า พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวมีขนาด 106 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนเกาะเหิงฉิน หนึ่งในเกาะภายใต้การดูแลของเมืองจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเขตปกครองพิเศษมาเก๊าพอดี

 

แถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีน ระบุว่า เขตปกครองพิเศษแห่งใหม่นี้จะถือเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของแนวทางการปกครอง ‘หนึ่งประเทศ สองระบบ’ (One Country, Two Systems) ของรัฐบาลจีน

 

ทั้งนี้ ตามแผนการดังกล่าว รัฐบาลจีนจะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการผลิตระดับไฮเอนด์ในเขตความร่วมมือ โดยเน้นในอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น การผลิตแผงวงจรรวม วัสดุใหม่ พลังงานใหม่ บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ และชีววิทยาศาสตร์

 

ขณะเดียวกัน เขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวจะเร่งการจัดตั้งห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมในด้านการออกแบบและทดสอบชิป โครงการสาธิตการใช้งาน 5G และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตในอนาคต

 

นอกจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงแล้ว รัฐบาลยังจะพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะในเขตความร่วมมือกับมาเก๊าอย่างยาจีนโบราณ อาทิ รัฐบาลจะอนุญาตให้ยาจีนและผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการจดทะเบียน อนุมัติ และผลิตในเขตความร่วมมือแปะฉลาก ‘ออกแบบในมาเก๊า’ หรือ ‘การผลิตภายใต้การควบคุมดูแลในมาเก๊า’

 

นอกจากนี้ยังจะศึกษาวิธีการลดความซับซ้อนของขั้นตอนการอนุมัติ IPO สำหรับบริษัทเภสัชกรรมในมาเก๊าบางแห่งที่ต้องการจดทะเบียนในเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

 

ด้านอุตสาหกรรมการเงิน รัฐบาลจะเปิดกว้างต้อนรับนักลงทุนที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นให้นักลงทุนจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนหลายสกุลเงิน รวมทั้งสนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติใช้เงินหยวนในการทำข้อตกลง ขณะเดียวกันก็เดินหน้าส่งเสริมให้อุตสาหกรรมบริการในเขตความร่วมมือเปิดกว้างมากขึ้น โดยลดเกณฑ์ในการเข้าถึงตลาดสำหรับสถาบันการเงินที่ได้รับทุนจากมาเก๊าซึ่งก่อตั้งธนาคารหรือสถาบันประกันภัยในท้องถิ่น

 

ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลจะสนับสนุนเขตความร่วมมือด้วยนโยบายที่เอื้ออำนวย เช่น การลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทที่ตรงตามข้อกำหนดบางประการในเขตดังกล่าว 15% ยกเลิกภาษีสำหรับรายได้ใดๆ จากการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในด้านการท่องเที่ยว บริการ และเทคโนโลยีไฮเทค ในเขตความร่วมมือดังกล่าว

 

อ้างอิง:

 


 

เตรียมพบกับฟอรัมที่ผู้บริหารต้องดูก่อนวางแผนกลยุทธ์ปีหน้า! The Secret Sauce Strategy Forum คัมภีร์กลยุทธ์ฝ่าวิกฤตปี 2022


📌
เฟรมเวิร์กกลยุทธ์ใช้ได้จริง
📌
ฉากทัศน์เศรษฐกิจไทยโลก
📌
เทรนด์ผู้บริโภคการตลาด
📌
เคสจริงจากผู้บริหาร

 

ซื้อบัตรได้แล้วที่ www.zipeventapp.com/e/the-secret-sauce

 

#TheSecretSauceStrategyForum2022

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising