×

‘ชิมช้อปใช้ เฟส 3’ สิทธิ์ผู้สูงอายุเหลือ 4 แสนกว่าราย เปิดสาขากรุงไทยช่วยลงทะเบียน

18.11.2019
  • LOADING...

ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 3 ที่เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ลงทะเบียนครบ 1.5 ล้านราย แต่การลงทะเบียนรอบพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ในวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนเพียง 90,175 ราย จาก 500,000 ราย

 

ดังนั้น จะเปิดให้ลงทะเบียนต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. จนกว่ากระทรวงการคลังประเมินเวลาเพื่อปิดการลงทะเบียนอีกครั้ง ทั้งธนาคารกรุงไทยมีบริการอำนวยความสะดวกช่วยลงทะเบียน โดยสามารถติดต่อได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยที่อยู่ใกล้บ้าน

 

ทั้งนี้การใช้จ่ายของประชาชนตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน ถึง 17 พฤศจิกายน 2562 พบว่ามีผู้เริ่มใช้สิทธิ์จำนวน 11,738,468 ราย มีการใช้จ่ายรวม 13,117 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายจาก G-Wallet ช่อง 1 จำนวน 11,569 ล้านบาท สำหรับ G-Wallet ช่อง 2 มีผู้เริ่มใช้สิทธิ์จำนวน 117,859 ราย มียอดการใช้จ่ายรวม 1,548 ล้านบาท หรือเฉลี่ยรายละประมาณ 13,134 บาท โดยเพิ่มขึ้นวันละกว่า 100 ล้านบาท ในช่วงที่ผ่านมา

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories