×

ประยุทธ์ห่วงเด็ก-เยาวชน กำชับหน่วยงานให้ความรู้คุณและโทษของกัญชา ย้ำปลดล็อกเพื่อประโยชน์การแพทย์

โดย THE STANDARD TEAM
16.06.2022
  • LOADING...
เด็ก-เยาวชน

วันนี้ (16 มิถุนายน) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสื่อสาร ทำความเข้าใจกับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ถึงการใช้กัญชาที่ถูกต้อง รวมไปถึงอันตรายและโทษของกัญชาหากถูกนำไปใช้ผิดวิธีหรือมากเกินความจำเป็น รวมทั้งการสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา

 

พล.อ. ประยุทธ์ยังย้ำถึงการปลดล็อกกัญชาเพื่อ 3 วัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ และเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพ และขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวในช่วงสุญญากาศทางกฎหมายระหว่างรอร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเร่งรัดในกรรมาธิการ โดยกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งประชุมพิจารณาให้กัญชาเป็น ‘สมุนไพรควบคุม’ ป้องกันการเข้าถึงของเยาวชน

 

ธนกรกล่าวต่อไปว่า นายกรัฐมนตรียังฝากขอความร่วมมือร้านค้า ร้านอาหาร-เครื่องดื่มที่นำส่วนของกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ต้องแจ้งข้อมูล ปริมาณการใช้ เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค หลีกเลี่ยงการส่งกระทบต่อสุขภาพที่จะตามมา

 

โดยภายหลังที่กัญชาได้พ้นจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 เป็นต้นมา ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลา 6 วันที่ผ่านมา มีการจดแจ้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ‘ปลูกกัญ’ เพื่อการปลูกมากถึง 37 ล้านครั้ง และมีผู้ได้รับการจดแจ้งแล้วกว่า 7 แสนราย อย่างไรก็ตาม การปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดมีเจตนารมณ์ที่สำคัญเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ

 

“กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ได้ออกข้อแนะนำในการใช้กัญชาและกัญชง ให้ระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากบริโภคอย่างไม่เหมาะสม และห้ามจำหน่ายแก่บุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็กและเยาวชน สตรีมีครรภ์ มารดาที่ให้นมบุตร เพื่อคุ้มครองไม่ให้กลุ่มเปราะบางเหล่านี้เกิดผลข้างเคียง เด็กและเยาวชนที่มีโอกาสเสพติดมากกว่าผู้ใหญ่ และยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของสมอง ระดับสติปัญญา ขณะที่ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร สารสกัดจากกัญชาอาจส่งผลต่อเด็กในครรภ์หรือทารกได้” ธนกรกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising