×

เชียงใหม่เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้ด่านหน้าภายในเดือนมีนาคมนี้ หลังฉีดแข็มแรกครบ 100% แล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
16.03.2021
  • LOADING...
เชียงใหม่เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้ด่านหน้าภายในเดือนมีนาคมนี้ หลังฉีดแข็มแรกครบ 100% แล้ว

วานนี้ (15 มีนาคม) ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวและเป็น 1 ใน 13 จังหวัดที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในระยะแรก เพื่อรักษาระบบการแพทย์และสาธารณสุข ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยเดือนมีนาคมได้รับจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กลุ่มเป้าหมายแรกในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ปฏิบัติงานด่านหน้า เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากผู้ป่วย จำนวน 1,760 คน ซึ่งขณะนี้ฉีดครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ไม่พบอาการแพ้รุนแรง และเตรียมฉีดเข็มที่ 2 ให้ครบภายในเดือนมีนาคมนี้

 

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวต่อว่านอกจากนี้ในแผนการจัดสรรวัคซีนระยะที่ 1 จะมีการให้บริการฉีดวัคซีนในเดือนเมษายน 16,000 คน และพฤษภาคม 24,000 คนให้แล้วเสร็จตามแผน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยอย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บุคคลที่มีโรคประจำตัว และผู้ประกอบอาชีพภาคการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ถือเป็นการซักซ้อมที่จะรับวัคซีนในระยะที่สอง โดยจัดสรรให้ 50% จะกระจายให้ 6 อำเภอที่มีการระบาดสูง ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่, แม่ริม, สารภี, หางดง, สันทราย และสันกำแพง อีก 30% จะฉีดให้กลุ่มเป้าหมายในอีก 14 อำเภอ ส่วนที่เหลือ 20% จะฉีดให้ 5 อำเภอชายแดน 

 

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวอีกด้วยว่าสำหรับแผนการฉีดวัคซีนในระยะที่ 2 เมื่อมีวัคซีนมากขึ้นและเพียงพอ จะฉีดให้ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ประชาชนทั่วไป ผู้เดินทางระหว่างประเทศ เช่น นักบิน ลูกเรือ นักธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่มนักการทูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ นักธุรกิจต่างชาติ คนต่างชาติพำนักระยะยาว โดยกระจายฉีดในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 36 แห่ง ครบทั้ง 2 เข็มระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2564 เฉลี่ยฉีดวันละประมาณ 12,000 คนต่อวัน ทั้งนี้ การดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับวัคซีนจะคำนึงถึงกลุ่มเสี่ยง (Risk Person) และพื้นที่เสี่ยง (Risk Area)  ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising