×

เชียงใหม่ประกาศกักตัว 14 วัน หากเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

โดย THE STANDARD TEAM
06.01.2021
  • LOADING...
เชียงใหม่ประกาศกักตัว-14-วัน

เมื่อวานนี้ (5 มกราคม) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งที่ 1/2564 สาระสำคัญคือ

 

ให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทางต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน ‘CM-CHANA’ (ซีเอ็มชนะ) ล่วงหน้าเพื่อติดตามตัว เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันทีตามข้อความที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA 

 

โดยบุคคลที่มีประวัติเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน และ/หรือตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

 

ส่วนบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด ต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self Monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

 

บุคคลที่เดินทางจากพื้นที่เฝ้าระวังสูงตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด ต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

 

นอกจากนี้ยังให้ผู้ประกอบการโรงแรมหรือสถานที่พักอื่นใดที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว จะต้องเก็บข้อมูลของผู้เดินทาง ได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, จังหวัดต้นทาง และตรวจสอบการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน CM-CHANA ของบุคคลดังกล่าว 

 

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) มี 28 จังหวัด ได้แก่ ตาก, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, นครนายก, กาญจนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, สมุทรปราการ, จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง, ชุมพร, ระนอง กรุงเทพมหานคร  

 

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories