×

ข้อปฏิบัติของประชาชน เมื่ออยู่ใกล้จุดเสี่ยงสารเคมีรั่วไหล

22.09.2022
  • LOADING...
สารเคมีรั่วไหล

วันนี้ (22 กันยายน) จากกรณีพบสารเคมีรั่วไหลที่โรงงานในตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ต่อมาเวลา 11.00 น. หน่วยปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.) และกรมควบคุมมลพิษ (กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กองตรวจมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ 5-6) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ 

 

ในเบื้องต้น ทราบว่าโรงงานดังกล่าวประกอบกิจการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์และเส้นใยประดิษฐ์ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทได้ข้อมูลว่า เกิดเหตุรั่วไหลของน้ำมันถ่ายเทความร้อน เมื่อเวลาประมาณ 06.15 น. และได้ทำการแก้ไขแล้ว แต่กลิ่นส่งผลกระทบในวงกว้าง 

 

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันถ่ายเทความร้อนให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสารเคมีที่เข้าพื้นที่รับทราบแล้ว และหลังจาก ศปก.พล. เข้าตรวจสอบ จะแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบต่อไป

 

สารเคมีรั่วไหล

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising