×

‘ก้าวไกล’ ยื่นญัตติด่วนตั้ง กมธ. ตรวจสอบใช้งบประมาณแก้ปัญหาโควิด-19 ชี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ประชาชน

โดย THE STANDARD TEAM
05.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (5 พฤษภาคม) ที่รัฐสภา (เกียกกาย) พรรคก้าวไกล นำโดย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล, ชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค, พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรค, ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค, วรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ และณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ โฆษกพรรค ร่วมแถลงข่าวการยื่นญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญติดตามการตรวจสอบการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโควิด-19

 

พิธา กล่าวว่า จุดประสงค์ในการขอตั้ง กมธ. ชุดนี้ เพื่อเป็นกลไกติดตามเรื่องสถานการณ์ความทุกข์ร้อนของประชาชน เรื่องมาตรการเยียวยาประชาชน และเรื่องการใช้งบประมาณของรัฐบาล ทั้งนี้ สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อย่างที่ทุกคนทราบคือ ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชน แม้จะมีการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ทำให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็ม โดยบรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ถูกโอนมาเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีชั่วคราว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า นายกรัฐมนตรีจะกระทำการใดๆ โดยปราศจากการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติ

 

“อีก 2 สัปดาห์ การประชุมสภาสมัยสามัญจะมีขึ้น ในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจาก พ.ร.ก. กู้เงินทั้ง 3 ฉบับที่ต้องพิจารณาแล้วยังมีร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รวมถึงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 พรรคก้าวไกลจะยื่นญัตติตั้ง กมธ. ชุดนี้ด้วย เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และกลไกตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร และรักษาผลประโยชน์ประชาชนที่ควรได้รับ อันเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร” พิธากล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories