×

รสนา เตรียมยื่น คตง.-สตง. สั่งอธิบดีศุลกากร สอบภาษีนำเข้านาฬิกาหรู หลังมีท่าทีบ่ายเบี่ยง

01.02.2018
  • LOADING...

กรณีนาฬิกาหรูของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม นอกจากจะกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เริ่มต้นจากการนำเสนอของสื่อ กระทั่งลามไปสู่การยื่นให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สิน ล่าสุด นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว. กรุงเทพมหานคร ได้ยื่นหนังสือถึงกรมศุลกากร ให้ตรวจสอบภาษีนำเข้าของนาฬิกาที่ตกเป็นข่าวทั้ง 25 เรือน ว่ามีการจ่ายภาษีถูกต้องหรือไม่

 

ขณะที่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากนางสาวรสนา ซึ่งได้เขียนข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยตั้งค่าสาธารณะ ภายหลังจากการไปยื่นหนังสือต่ออธิบดีและต่อเนื่องด้วยการให้สัมภาษณ์ของอธิบดีต่อสื่อมวลชนว่า

 

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงกรณีที่ดิฉันเรียกร้องให้กรมศุลกากรตรวจสอบการเสียภาษีนำเข้านาฬิกาหรูของ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ว่ามีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ว่า “ทางกรมศุลกากรจะดำเนินตามกระบวนการตอนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือร้องเรียน และการตรวจสอบจะต้องไม่ไปซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และต้องดูว่ากฎหมายของกรมศุลกากรสามารถตรวจสอบได้ลงไปลึกขนาดไหน”

 

ท่านอธิบดีสมควรรู้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบนาฬิกาจำนวนไม่น้อยกว่า 25 เรือนที่ พล.อ. ประวิตรสวมใส่ ว่ามีการยื่นใบขนสินค้านำเข้าและสำแดงและเสียภาษีอากรขาเข้าโดยถูกต้องตาม พ.ร.บ. ศุลกากรฯ หรือไม่ ส่วน ป.ป.ช. มีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบว่า นาฬิกาที่ พล.อ. ประวิตรใส่จำนวนไม่น้อยกว่า 25 เรือนนั้นได้มาจากการทุจริตคอร์รัปชันตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ ซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจคนละส่วนกัน ข้ออ้างของท่านอธิบดีที่ว่าต้องพิจารณาก่อนว่าอยู่ในหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานอื่นหรือไม่ จึงฟังไม่ขึ้น

 

กรมศุลกากรไม่อาจปฏิเสธการตรวจสอบภาษีรายนี้ การตรวจภาษีนาฬิกา 25 เรือนนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมศุลกากรโดยเฉพาะ และเมื่อพบว่าบุคคลที่ถูกร้องเรียนนั้นมีการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. ศุลกากรฯ และโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อธิบดีกรมศุลกากรเป็นผู้มีหน้าที่ต้องแจ้ง ป.ป.ช. ถึงการทำผิดในกรณีนี้ การทำงานในส่วนนี้จึงไม่ซ้ำซ้อนกัน

 

ในเมื่อดิฉันส่งหนังสือร้องเรียนถึงท่านอธิบดีแล้วตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 และเอกสารไปถึงกรมศุลกากรแล้วตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2561 โดยในข้อร้องเรียนนั้นขอให้มีการตรวจสอบว่านาฬิกาทั้ง 25 เรือนอาจไม่มีการดำเนินการตามพิธีการทางศุลกากรและการเสียภาษีในการนำเข้าโดยถูกต้องตามกฎหมาย ท่านอธิบดีจึงต้องดำเนินการตรวจสอบโดยรวดเร็ว ให้สมกับเป็นข้าราชการในรัฐบาล คสช. ยุค 4.0

 

หากท่านเพิกเฉยย่อมเป็นความผิดฐานไม่จัดเก็บภาษีให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 154 และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจของ ป.ป.ช. ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับท่านอธิบดีกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

หากท่านอธิบดีกรมศุลกากรยังไม่ให้คำตอบว่าจะดำเนินการตรวจสอบคดีนาฬิกาหรู 25 เรือนนี้หรือไม่ อย่างไร ภายในเวลาอันสมควร เพื่อไม่ให้มีการถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า ดิฉันจึงจำเป็นต้องทำหน้าที่ของพลเมืองผู้เสียภาษี โดยจะใช้สิทธิไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะแจ้งให้กรมศุลกากรดำเนินการตรวจสอบภาษีดังกล่าวต่อไป”

 

Photo: www.citizenthaipbs.net/node/1714

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising